ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים
התשס"א
(תשס)3.5‎-15

חופשות רשמיות  1. 
חופשת החורף
16 יום, החל מיום א', כ"ז בכסלו התשס"א (24.12.2000), עד יום ב', י"ג
בטבת התשס"א (8.1.2001), ועד בכלל.
 
1.1   
חופשת האביב
12 יום, החל מיום ו', ו' בניסן התשס"א (30.3.2000), עד יום ג', י"ז בניסן
התשס"א (10.4.2001), ועד בכלל.
 
1.2   
יום העצמאות
יום אחד, יום ה', ג' באייר התשס"א (26.4.2001).
 
1.3   
חופשת הקיץ  1.4   
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום א', י'
בתמוז התשס"א (1.7.2001).
 
-   
בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובמוסדות
להכשרת עובדי הוראה תחל חופשת הקיץ ביום ה', ל' בסיוון התשס"א
(21.6.2001).
 
-   
שנת הלימודים התשס"ב (2002/2001) תיפתח ביום שבת, י"ג באלול
התשס"א (1.9.2001), בכל מוסדות החינוך.
 
 
 
החגים  2. 
החגים היהודיים (למורים היהודיים)  2.1   
ערב ראש השנה: יום ו', כ"ט באלול התש"ס (29.9.2000), מהשעה
12.
 
-   
ראש השנה: הימים שבת ו-א', א'-ב' בתשרי התשס"א
(30.9‎-1.10.2000).
 
-   
ערב יום כיפור ויום כיפור: הימים א' ו-ב', ט'-י' בתשרי התשס"א
(8‎-9.10.2000)
 
-   
הערה: בתי ספר בערים מעורבות ובתי ספר שאינם מלמדים ביום
הכיפורים חייבים להחזיר יום לימודים באחת החופשות.
 
 
סוכות: היום הראשון של החג, יום שבת, ט"ו בתשרי התשס"א
(14.10.2000), והיום האחרון של החג, יום שבת, כ"ב בתשרי
התשס"א (21.10.2000).
 
-   
פסח: היום הראשון של החג, יום א', ט"ו בניסן התשס"א (8.4.2001),
והיום האחרון של החג, יום שבת, כ"א בניסן התשס"א (14.4.2000).
-   
שבועות: יום ב', ו' בסיוון התשס"א (28.5.2001).  -   
החגים המוסלמים  2.2   
ראשית השנה ההג'רית 1422: יומיים - מ-30 - ל"די אלחג'א".  א.   
יום הולדת הנביא מוחמד: 12 ב"רביע אלאוול" - יום אחד.  ב.   
לילת אלאיסרא ואל מיעראג' (עליית הנביא השמיימה): 27 ברג'ב -
יום אחד.
 
ג.   
מ-1 ברמדאן - חודש צום 1421: בתי הספר יפעלו במתכונת שיעורים
מקוצרת, כדלקמן:
 
ד.   
יום העבודה בחודש הצום "רמדאן" בבתי הספר שאוכלוסייתם
מוסלמית או שאחוז הילדים המוסלמים בהם הוא מעל %25
יתחיל כרגיל ולא יאוחר מ-8.30, וכל שיעור יקוצר ב-10 דקות.
 
-   
ההפסקות תהיינה רגילות, ואפשר לקצר כל הפסקה עד 10
דקות. ההפסקה של 5 דקות בין שיעור לשיעור תישאר בעינה.
 
-   
גני הילדים בבתי הספר הפועלים במתכונת הרמדאן יסיימו את
לימודיהם עם תום השיעור השישי. גני ילדים שאינם צמודים
לבתי הספר יתחילו את לימודיהם בשעה 8 ויסיימו אותם בשעה
.12.30
 
-   
בגני הילדים שהגננות בהם אינן מוסלמיות יפעל הגן במתכונת
רגילה, אולם יאפשר להורים המעוניינים בכך להוציא ילדיהם
בשעה .12.30
 
-   
בתי הספר שירצו להתחיל את יום הלימודים מאוחר יותר בימי
הצום יגישו בקשה להנהלת המחוז, ולאחר תיאום עם ועדת
ההורים ועם הרשות המקומית תיבדק הבקשה לאור התקנות
הקשורות בכך.
 
-   
עיד אל פיטר (חג הפסקת הצום): ארבעה ימי חופשה, החל מהיום
ה-30 לתחילת הרמדאן.
 
ה.   
עיד אל אד'חא (חג הקרבן): ערב החג וארבעת ימי החג.  ו.   
החגים של העדה האחמדית
נוסף לחגים המוסלמים שהוזכרו לעיל ייעדרו המורים האחמדים במועדים
האלה:
 
2.3   
יום הרפורמה המובטח: יום א', כ"ז בשבט התשס"א (20.2.2001).  -   
יום המשיח המובטח: יום ו', כ"ח באדר התשס"א (23.3.2001).  -   
יום החליפות: יום א', ה' בסיוון התשס"א (27.5.2001).  -   
החגים הדרוזים  2.4   
יום נבי סבלאן: יום א', י' באלול התש"ס (10.9.2000).  -   
חג הנביא אליהו, עיד אל ח'דר: יום ה', א' בשבט התשס"א
(25.1.2001).
 
-   
חג הנביא שועייב: 4 ימים, החל מיום ג', א' באייר התשס"א
(24.4.2001).
 
-   
עיד אל אד'חא: ערב החג וארבעת ימי החג.  -   
החגים של העדה הבהאית  2.5   
ראש השנה (נורוז): יום אחד, כ"ו באדר התשס"א (21.3.2001)  -   
רדואן: 3 ימים  -   
הצהרת הבאב: יום אחד, ב-5 לחודש ג'מאדי אוול  -   
הולדת הבאב: יום אחד, 1 במוחרם  -   
הולדת בהא אללה: יום אחד, 2 במוחרם  -   
עליית בהא אללה: יום אחד  -   
מות הבאב על קידוש השם: יום אחד, 22 בשעבאן.  -   
החגים הנוצריים
בהתאם להסכם עם המוטראנים של העדות השונות נקבע לוח המועדים
כלהלן:
 
2.6   
היוונים האורתודוקסים, 
הארמנים
הקתולים הלאטינים, 
האנג'לים והמארונים
החג 
כ"ח באלול התש"ס (27.9.2000)
 
י"ד באלול התש"ס
(14.9.2000)
 
חג הצלב
 
3 ימים: י"א-י"ג בטבת התשס"א
(6‎-8.1.2001);
ארמנים: כ"ג-כ"ה בטבת התשס"א
(18‎-20.1.2001)
 
3 ימים: כ"ז כ"ט בכסלו
התשס"א
(24‎-26.12.2000)
 
חג המולד
 
י"ט בטבת התשס"א (14.1.2001)
 
ו' בטבת התשס"א
(1.1.2001)
 
ראשית השנה
 
כ"ד בטבת התשס"א (19.1.2001)
 
י"א בטבת התשס"א
(6.1.2001)
 
ההתגלות
 
י"ד בניסן התשס"א (7.4.2001)
 
א' בניסן התשס"א
(25.3.2001)
 
הבשורה
(למעט העדה
האנג'לית)
 
ט"ו בניסן התשס"א (8.4.2001)
 
ט"ו בניסן התשס"א
(8.4.2001)
 
יום ראשון
של הדקל
 
י"ט בניסן התשס"א
(12.4.2001)
 
י"ט בניסן התשס"א (12.4.2001)
 
יום "ח'מיס
אלאסראר"
 
כ' בניסן התשס"א
(13.4.2001)
 
כ' בניסן התשס"א (13.4.2001)
 
יום שישי
הגדול
 
כ"א בניסן התשס"א
(14.4.2001)
 
כ"א בניסן התשס"א (14.4.2001)
 
שבת האור
 
כ"ב-כ"ד בניסן התשס"א
(15‎-17.4.2001)
 
3 ימים: כ"ב-כ"ד בניסן התשס"א
(15‎-17.4.2001)
 
פסחא
 
ב' בסיוון התשס"א
(24.5.2001)
 
ב' בסיוון התשס"א (24.5.2001)
 
עלייה השמיימה
 
י"ב-יג" בסיוון התשס"א
(3‎-4.6.2001)
 
יומיים: י"ב-י"ג בסיוון התשס"א
(3‎-4.6.2001)
 
שבועות
 
חגים ייחודיים
הקתולים
 
כניסת המשיח אל ההיכל: ז' בטבת התשס"א (2.2.2001)  -   
מר בוטרס ובולוס: ח' בתמוז התשס"א (29.6.2001)  -   
יום חמישי של הגוף (בפסוטה בלבד).  -   
האורתודוקסים   
כניסת המשיח אל ההיכל: כ"ב בשבט תשס"א (15.2.2001)  -   
הקדוש ג'רייס: י"ג באייר התשס"א (6.5.2001).  -   
המארונים   
מאר מארון: ט"ז בשבט התשס"א (9.2.2001)  -   
מאר שרבל: כ"ט בתמוז התשס"א (20.7.2001).  -   
האנג'לים
יום רביעי של האפר ("ארבעא אלרמאד").  
 
חג ייחודי ביפו, ברמלה ובלוד בלבד
מאר ג'רייס: י"ח במרחשוון התשס"א (16.11.2000).
 
2.7   


בשאלות אפשר לפנות אל מר עלי אסדי, הממונה על החינוך לערבים,
טל' 02‎-5601070.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/10, כ"ז אייר תש"ס, 1 ביוני 2000