ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש יוני ופגרת הקיץ (תשס)3.5‎-16


1. חופשות לימודים בחודש יוני
יום ירושלים:
יום שישי, כ"ח באייר התש"ס (2 ביוני 2000). מציינים את יום
ירושלים באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לבירת ישראל. תלמידים
שאינם נוטלים חלק בתכניות אלה ילמדו על פי מערכת השעות הקבועה. עליית בני
הנוער מהחינוך הדתי תוקדם ליום חמישי, כ"ז באייר התש"ס.
חג השבועות: ערב החג, החג ואסרו חג, הימים חמישי, שישי ושבת, ה', ו' ו-ז' בסיוון
התש"ס (10‎-8 ביוני 2000). הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון התש"ס (11
ביוני 2000), בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
2. פגרת הקיץ
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום ראשון, כ"ט בסיוון
התש"ס (2 ביולי 2000).
 
* 
בבתי הספר העל-יסודיים, במפתנים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה ובכיתות
י"ג-י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום רביעי, י"ח בסיוון התש"ס (21 ביוני 2000).
 
* 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/10, כ"ז אייר תש"ס, 1 ביוני 2000