בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
שעת חירום 5.4
תרגיל התגוננות במוסדות החינוך לשנת התשס"א (תשס)5.4‎-5


במסגרת הכנת מערכת החינוך לשעת חירום/למצבי חירום יתקיים תרגיל
התגוננות ארצי בכל מוסדות החינוך בארץ ביום ב', כ"ד באדר התשס"א, 19
במרס 2001.
 
1. 
במסגרת ההכנות לתרגיל יש לבצע את הפעולות האלה:  2. 
תתקיימנה השתלמויות לעב"טים בנושא היערכות לשעת חירום/למצבי
חירום.
 
1.1   
יעודכנו תיקי הביטחון המוסדי ותיקי הנתונים ברשויות המקומיות לא
יאוחר מסוף אוקטובר 2000.
 
1.2   
המנהל, בסיוע העב"ט, יארגן את המוסד בהתאם לחוזר מיוחד ט', התשנ"ח,
"נוהלי שעת חירום במסדות החינוך"; חוזר מיוחד ד', התשנ"ח, "נוהלי
בטיחות ביטחון ושעת חירום בגני"י"; חוזר נט/2(ב), סעיפים 5.3‎-2 עד
12-.5.3
 
1.3   
ייערכו תרגילים בכל מוסדות החינוך בתיאום עם הקב"ט למוסדות החינוך
ועם מנהלי מחלקות החינוך במגזר הערבי בכל רשות בנושאים האלה:
א. תרגיל רעידת אדמה
ב. תרגיל שרפה
ג. תרגיל כניסה למקלטים/למרחבים המוגנים
ד. תרגיל אירוע של דליפת חומרים מסוכנים
ה. תרגיל פינוי המוסד לשטח כינוס.
 
1.4   
מנהל בית הספר, בתיאום עם קב"ט הרשות ידאג להכנת תכניות לימוד
במסגרת למידה גמישה ברשות המקומית.
 
1.5   
מודגש בזאת שאין לתכנן כל פעילות חוץ-בית-ספרית, כגון טיולים, אירועים וכו',
ביום התרגיל - כ"ד באדר התשס"א, 19 במרס 2001.
 
3. 


לבירורים נוספים יש לפנות אל הקב"טים המחוזיים:
 
מנהל גף שע"ח: מר שאול יגיל, בניין לב רם, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים
91911, טל' 02‎-5603001/2
 
א.   
מחוז צפון: בית הממשלה, נצרת עלית 17105; ממונה שע"ח: מר רוני ברק,
טל' 06‎-6500171.
 
ב.   
מחוז חיפה: רח' חורי 2, כיכר סולל בונה, מגדל הנביאים, חיפה 33045;
ממונה שע"ח: מר אפרים סלע, טל' 04‎-8353833.
 
ג.   
מחוז מרכז: שדרות שאול המלך 39, בניין הדר דפנה, ת"א 64928; ממונה
שע"ח: גב' לימור לביא, טל' 03‎-6935101.
 
ד.   
מחוז ת"א: שדרות שאול המלך 39, בניין הדר דפנה, ת"א 64928; ממונה
שע"ח: מר חנן רוזן, טל' 03‎-6935377/8.
 
ה.   
מחוז ירושלים: רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 91911; ממונה שע"ח: מר
מוטי מועלם, טל' 02‎-5601488.
 
ו.   
מחוז דרום: דרך הנשיאים 15, באר-שבע 84895; ממונה שע"ח: מר יהודה
רשף, טל' 07‎-6461140.
 
ז.   
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער: רח' ארניה 10, ת"א 61070;
קב"ט החינוך ההתיישבותי: מר בני אלחילו, טל' 03‎-6961525.

 
ח.   

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/10, כ"ז אייר תש"ס, 1 ביוני 2000