דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
טופס אישור תיאום הטיול (תשס)6.2‎-8


על מנהל בית הספר או על אחראי הטיול מוטלת האחריות לקרוא את ההנחיות
בטופס אישור התיאום במלואן.
 
1. 
לעתים מתקבל אישור עקרוני המתיר שהייה באזור, אולם יש הגבלת גיל לגבי סוג
הפעילות המבוקשת. לדוגמה: בית ספר שיגיש בקשה לטיול בנחל גוב יקבל אישור
הכולל הערה שהכניסה למסלול הנחל מותרת לתלמידים מכיתה ח' ומעלה בלבד.
רשימת האתרים והמסלולים שיש לגביהם הגבלת גיל מוזכרת באתר מינהלת
הטיולים באינטרנט, .www.education.gov.il/tiyulim/
 
2. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/10, כ"ז אייר תש"ס, 1 ביוני 2000