דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
טיול ברובע היהודי בירושלים ללא ליווי חמוש - הרחבת
המסלול שפורסם בחוזר "הודעות ומידע" נט/4, סעיף 6.2‎-2
(תשס)6.2‎-9
1. כללי
במגמה לעודד את אנשי מערכת החינוך - מנהלים, מורים ותלמידים - לבקר בבירת
ישראל, ירושלים, ובמקומות הקדושים, נערכו משרד החינוך והמשרד לביטחון פנים,
באמצעות משטרת ישראל, לתת מענה ביטחוני למטיילים ברובע היהודי ובכותל
המערבי.
הוגדר מסלול ברובע היהודי, בכותל המערבי ובעיר דוד, אשר יאובטח על ידי כוחות
משטרה. המטיילים במסלול זה - לאחר תיאום עם לשכות התיאום המחוזיות - יהיו
פטורים מנשיאת נשק.
2. המסלול המתואם
מסלול הנסיעה
מגיעים לחניית האוטובוסים המאובטחת בחניון "הר ציון" (הכניסה דרך רמזור
צומת גי-בן-הינום ומשם ברח' חטיבת ירושלים לחניון) ומורידים את התלמידים
בחניון האוטובוסים. האוטובוס יכול להמתין בחניון או לדלג ל"חניון גבעתי"
הנמצא סמוך לכניסה ל"עיר דוד".
 
2.1 
מסלול ההליכה  2.2 
המסלול לרובע: חניון הר ציון, שער הר-ציון, רח' הפטריארכיה הארמנית,
הרובע היהודי - רח' משמרות הכהונה, רח' תפארת ישראל, ישיבת פורת
יוסף והמדרגות המובילות לכותל המערבי, כניסה לעיר דוד דרך מרכז
המבקרים, ירידה עד "נקבת השילוח" ו"פיר וורן" וחזרה לאתר המבקרים,
באותו המסלול.
 
א.   
מסלול החזרה לחניון: חזרה בנתיב ההגעה לכותל או יציאה משער
הבורסקאים (מערבית - ימינה - לשער האשפות) והליכה לאורך הטיילת -
מחוץ לחומות - עד לחניון. לחלופין - עלייה לאוטובוסים ב"חניון גבעתי".
 
ב.   
ההליכה במסלול מחייבת תיאום מוקדם לפי נוהל הטיולים הרגיל.
 
 


בשאלות אפשר לפנות למינהלת הטיולים והלמידה החוץ-בית-ספרית,
טל' 02‎-5603005/6, או לחדר המצב לטיולים, טל' 02‎-6222211
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/10, כ"ז אייר תש"ס, 1 ביוני 2000