דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
פרסומי האגף לתכניות לימודים בחודשים תשרי-אדר ב' התש"ס (תשס)6.3‎-8
1. מדריכים לחינוך קדם-יסודי
נצא במחול - מחול עם ישראלי בגן הילדים - מדריך למחנכי הגיל הרך על פי
המלצות ועדת שנהר
המדריך הוא חלק מתכנית רחבה לטיפוח תרבות יהודית-ישראלית בגיל הרך.
במדריך ריקודי עם מעובדים ומותאמים לגיל הרך. שילוב של ריקודי עם בתכנית
הלימודים בגן מחזק את תחושת השייכות של הילד לסביבה החברתית
והתרבותית שהוא חי וגדל בה, מקנה ערכים של שיתוף ואחדות, מעשיר את הידע
המושגי בתחום התנועה ושפת המחול ובעיקר מצרף את הילדים למעגל הרוקדים
בהווה ובעתיד.
 
1.1 

המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.


על ילדים, חושים ותנועה - ליקויים, קשיים ודרכי עבודה - מדריך לגננת בגן
הילדים הרגיל, המשולב והמיוחד
המדריך מתמקד בהתפתחות החושית-התנועתית ובצורכיהם המיוחדים של
ילדים עם ליקויים ועם קשיים בתחום זה. המדריך ישמש עבור הגננת מקור
להכרת תפקודו התקין של הילד בתחום החושי-התנועתי וכלי עזר באיתור ילדים
מתקשים. יש חשיבות לאיתור מוקדם של קשיים אצל ילדים בגיל הגן, כדי
שאפשר יהיה להפנותם לאבחון מדויק של גורם מקצועי ולהעניק להם טיפול
מתאים.
המדריך כולל גם דרכי עבודה ופעילויות לשיפורן של יכולות לקויות ולחיזוקן.
 
1.2 

המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.


על ילדים, רגשות וחברים - פיתוח התנהגות חברתית של ילדים והתמודדות עם
קשיי התנהגות, מדריך לגננת
מדריך זה עוסק בהתנהגויות של ילדים בגיל הרך וכן בשאלות כגון אלה: מה הם
הגורמים המשפיעים על התנהגותם של ילדים צעירים? מה הן הסיבות
להיווצרות קשיי התנהגות, וכיצד אפשר להתמודד עם התנהגות בעייתית? כיצד
אפשר לטפח התנהגות חברתית אצל ילדים? החוברת מיועדת לגננות ולאנשי
מקצוע העובדים במסגרות חינוכיות מגוונת בגיל הרך, וגם הורים יכולים להיעזר
בה.
 
1.3 

המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.


חיבורים - תכנית למחנכי הגיל הרך, גילאי 4‎-2 - מדריך לגננת
התכנית עוסקת בכל הרמות של קשרים, קישורים, התחברויות וחיבורים שהם
אפשריים בגיל זה: החיבור בין המוסד החינוכי למשפחה, חיבור הייצוגים
הנקלטים בעת ההתרחשות הלימודית לעולם הייצוגים הקיים אצל הילדים
וחיבור המבנים המנטליים למבני-על שבאמצעותם הילדים חווים למידה
ומתרגמים אותה למשמעויות בכוחות עצמם.
בתכנית ארבעה פרקים:
- "ויסות הגוף"
- "מושגי יסוד ותכונות גלויות של עצמים"
- "השוואות"
- "מיון וסיווג".
הפרקים כוללים תיאורים של פעילויות בעלי היבט קוגניטיבי משותף והם
מסודרים על-פי ההיררכיה של התהליכים הקוגניטיביים (פיאז'ה ובלום),
והפעילויות בכל פרק מסודרות לפי רמת קושי עולה.
כל אחד מהפרקים כולל מבוא על מהות הפרק, על המטרות החינוכיות, על תיאור
התפקודים הקוגניטיביים הרלבנטיים, וכן פירוט פעילות אחת לדוגמה והצעות
נוספות לפעילויות.
 
1.4 

המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.


2. מקרא לבית הספר הממלכתי-דתי - כיתות א'-ב'
ספר בראשית, למורה
במדריך מאמרים המציעים דרכים להוראת ספר בראשית ודגמים מפורטים
להוראת יחידות מן הספר.
 
2.1


המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.


שיעורים בספר שמות, חלק א' - סדרת שמות-בשלח, למורה
במדריך מוצעות לעיון הפרשות שמות-בשלח בחומש שמות והצעות דידקטיות
שתסייענה למורים להורות את החומש ותעזורנה להם להגביר את העניין של
התלמידים בו. מטרת המדריך היא לכוון את המורים בהכנת שיעוריהם, והוא
אינו מכיל מערך שיעור שלם. המדריך כולל סקירה של אותם הנושאים בספר
שעל המורים לשלוט בהם, ובכללם נושאים המיועדים להוראה בכיתה. לפני
סקירת הנושאים מובאות הערות דידקטיות המופיעות בתוך מסגרת.
ההצעה להוראת ספר שמות בנויה באופן שהמורים יוכלו לעמוד בפרק הזמן
הקצר יחסית המוקצב להוראת הספר כולו.
 
2.2 


המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.


3. מתמטיקה
אחת שתיים ושלוש, מדריך למורה מספר 4, לכיתה ב' (מדריכים 6‎-5 לכיתה ב'
בהכנה)
 
3.1 
אחת שתיים ושלוש, מדריך למורה מספר 7, לכיתה ג' (מדריכים 9‎-8 לכיתה ג'
בהכנה)
במדריכים הסבר על מבנה הסדרה ועל אופן השימוש בחוברת לתלמיד. יש
במדריכים פירוט של הגישה להוראת המתמטיקה, ומובאות 3 מטרות:
- הקניית התוכן המתמטי
- שימוש בידע המתמטי בתחומים אחרים
- חינוך לדרך חשיבה.
כמו כן יש במדריכים הוראות למשחקים שונים.
 
3.2 


המדריכים יצאו לאור בשיתוף האגף לתכניות לימודים ומטח, והם מופצים
על ידי "גסטליט" בחנויות הספרים.


 
חשבון 10, לכיתה א'
התכנית "חשבון 10" היא חלק ראשון מתכנית לימודים חדשה להוראת
המתמטיקה בסביבה ממוחשבת לכיתות א'-ו'. התכנית כוללת ספר לתלמיד,
מדריך למורה, חוברת תרגול, דפי העשרה, דפי מבדק, אבזרים, תקליטור
מולטימדיה המספק גם דו"ח משוב לכל תלמיד ותלמיד ודו"ח כיתתי.
 
3.3

התכנית יצאה לאור בשיתוף האגף לתכניות לימודים וחברת "למבדה".
פרטים נוספים בחברת "למבדה", המלך ג'ורג' 31, ירושלים, טל' 02‎-6221435.


4. מחשבת ישראל לבית הספר הממלכתי
"ובחרת בחיים" - ערך חיי האדם בתרבות ישראל
החוברת עוסקת בשאלות מרכזיות הקשורות בחיי האדם. מוצגות בה דילמות
משמעותיות ואקטואליות בסוגיות מהותם וערכם של החיים: האם יש ערך לחייו
של אדם השוכב ללא הכרה חודשים רבים בבית חולים? האם יש למישהו זכות
ליטול חיים? האם חייו של אדם אחד יקרים יותר מחיי אדם אחר? האם עובר
בבטן אמו הוא בחזקת אדם במלוא מובן המילה? האם יש לאמו זכות להפסיק
את חייו? האם מוטל על אדם לסכן את עצמו למען הצלת חבריו?
בחוברת מובאות התמודדויות של חכמי ישראל בדורות השונים עם דילמות אלה
והשוואה בינן לבין אלה של התרבות והפילוסופיה הכללית. במקביל מובאים
דיונים משפטיים בנושא ודיונים הלכתיים-רפואיים. העיסוק בדילמות כגון אלה
משמש בסיס לדיון בכבוד האדם.
 
4.1 

המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.


5. גיאוגרפיה לחינוך מיוחד
על תיירות
זוהי חוברת רביעית בסדרת החוברות "שער לארצות הים התיכון". החוברות דנה
בנושאים מרכזיים בתחום התיירות ומקנה ללומד מושגים חדשים כפי שהם באים
לכלל ביטוי באזור הים התיכון ובישראל כחלק ממנו. לדוגמה: תיירות חוץ ותיירות
פנים, איך מתכננים טיול, סוגי טיולים (טיול פרטי וטיול מאורגן), אפשרויות בילוי
באתרי תיירות ונופש, האקלים ומזג האוויר והשפעתם על התיירות. החוברת מציגה
מטרות ויעדים של תיירים ושל מספקי שירותי תיירות, ומציעה מגוון אפשרויות
לרכישת שירותים אלה. בחוברת מגוון משימות ופעילויות.
תוכני החוברת שאובים מתחום הגיאוגרפיה הנושאית, והם מודגמים בחבל הנלמד -
ארצות הים התיכון. ההנחה היא שלימוד תופעה גיאוגרפית באזור אחד יאפשר לנתח
ולהשוות תופעות דומות באזורים אחרים.


המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.


6. חינוך גופני
כדור עף, כדור רגל
בספר מושגים מתוך תכניות הלימודים בחינוך גופני לבתי הספר היסודיים
והעל-יסודיים.


הספר יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.


7. ערבים
אל ערבייה, מקראה ספרותית לבית הספר העברי
הספר מכיל יצירות מפרי טעם של סופרים מצריים מודרניים, ערבים ישראליים, סופר
סורי וסופר לבנוני. חלק מהסיפורים מובאים ללא שינוי, חלקם מעובדים עיבוד קל,
והאחרים מעובדים באופן חלקי. לכל סיפור מצורפת מערכת תרגילים מגוונת בערבית
כדי ללמד ערבית בערבית.
מטרת התרגילים היא להעמיק את ההבעה בערבית, להרחיב את המיומנות בידיעת
השפה, להטמיע את אוצר המילים החדשות וליצור שטף בהבעה בעל-פה ובכתב.
מערכת התרגילים עוסקת גם בהעמקת סוגיות תחביריות המופיעות בטקסט והמשרתות
מטרה זו.
התרגילים כוללים, בין השאר, שאלות המתייחסות לתוכן הסיפור, השלמת קטעים
ברוח הטקסט, חיבור שאלות לתשובות נתונות, חיבור משפטים בערבית ממבעים,
מביטויים וממבנים תחביריים שתורגלו, חיבור פסקאות מאוצר מילים ולבסוף כתיבה
על נושאים כלליים הקשורים בצורה כלשהי לסיפור עצמו. בסוף כל סיפור מובא תרגיל
של תרגום משפטים מעברית לערבית לסיכום.
התרגילים רבים ומגוונים, בדרגות קושי שונות, והמורה יבחר מתוכם את התרגילים
המתאימים לרמת כיתתו ולקצב התקדמותה. חלק מהתרגילים ייעשו בכתב, חלקם
בעל-פה, חלקם בכיתה וחלקם בבית - הכול לפי ראות עיניו של המורה ולפי צורכי
הכיתה.
הסיפורים כולם מלווים במילון ערבי-עברי הבא להקל על התלמיד ולסייע לו בקריאה
השוטפת. המילים ערוכות לפי סדר הופעתן בסיפור, ותרגומן לעברית נעשה בהתאם
למשמעותן בטקסט.
ליחידה מצורפות סקירות בערבית על המחברים עצמם, על דרך כתיבתם ועל הנושאים
שהם טיפלו שבהם ביצירותיהם.


הספר יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.


8. מדעי החיים והחקלאות
ויסות ותיאום בצמחים
הלומדה היא יישום ממוחשב הכולל מאגר מידע במולטימדיה, פעילויות חקר ומטלות
לתלמיד במגמת ביולוגיה ובמגמת מדעי החיים והחקלאות.
היישום מזמן לתלמיד פעילויות חקר של בעיות בתחום של גידול הצמחים. התלמיד
חוקר יישומים טכנולוגיים וחקלאיים, ובאמצעותם הוא מבין עקרונות ותהליכים
מדעיים שהם הבסיס לפתרון הבעיות.
מבנה היישום
היישום כולל שלוש סביבות:
הדמיות החוקרות בעיות בגידול צמחי חקלאות
מאגר מידע הבנוי כספרייה
מאגר פעילויות.


הלומדה מופצת על ידי רכגולד, המנור 7, תל-אביב, טל' 03‎-5180555.


9. אזרחות לחטיבה העליונה לבית הספר הכללי והדתי
להיות אזרחים בישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית, על פי תכנית הלימודים החדשה
באזרחות, התשנ"ד
הספר מיועד לתלמידים הניגחינות הבגרות. הספר עוסק בעקרונות ובערכים
שעליהם מושתתת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ובפרובלמטיקה של
המשטר והפוליטיקה בישראל.


הספר יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/10, כ"ז אייר תש"ס, 1 ביוני 2000