דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
השלמות ותיקונים לרשימת ספרי הלימוד המאושרים שהובאה
בחוזר "הודעות ומידע" תשס/7(ב), סעיף 6.3‎-5
(תשס)6.3‎-9

הוצאת
הספרים
 
לכיתה  שם המחבר  שם הספר  המס' הקטלוגי 
רכס
 
ג'-ד'
 
מירה משולם
ודני סימון
 
צמח ואדם,
ספר לימוד
 
2/00.51.025
 
רכס
 
ג'-ד'
 
מירה משולם
ודני סימון
 
צמח ואדם,
מדריך למורה
 
2/01.51.025
 
ספר לכול
 
ב'
 
תמר עץ הדר
 
ספר החשבון
החדש שלי,
ספר לימוד,
חלקים א'-ג'
 
2/00.41.016
 
ספר לכול
 
ב'
 
תמר עץ הדר
 
ספר החשבון
החדש שלי,
חוברת עבודה,
חלקים א'-ג'
 
2/01.41.016
 
ספר לכול
 
ב'
 
תמר עץ הדר
 
ספר החשבון
החדש שלי,
מדריך למורה
 
2/02.41.016
 
רכס
 
א'
 
מירה משולם
ויפה ספיר
 
כחומר ביד
היוצר,
ספר לימוד
 
2/00.51.025
 
רכס
 
א'
 
מירה משולם
ויפה ספיר
 
כחומר ביד
היוצר,
מדריך למורה
 
2/01.51.025
 
עמיחי
 
ב'
 
שרה בורק
 
מתמטיקה,
ספר לימוד,
חלקים א'-ג'
 
2/00.41.017
 
עמיחי
 
ב'
 
שרה בורק
 
מתמטיקה,
מדריך למורה
 
2/01.41.017
 
הד ארצי-מסדה
 
חטיבת
הביניים
 
שמואל יפה
 
מזג האוויר
והאקלים,
ספר לימוד
(מהדורה מורחבת
ומעודכנת)
 
3/00.35.027
 
הד ארצי-מסדה
 
חטיבת
הביניים
 
שמואל יפה
 
מזג האוויר
והאקלים,
מדריך למורה
 
3/02.35.027
 
מודן
 
ב'
 
דליה קרח-שגב
ויונה זילברמן
 
בראשית שלי,
ספר לימוד
 
2/00.11.003
 
מודן
 
ב'
 
דליה קרח-שגב
ויונה זילברמן
 
בראשית שלי,
מדריך למורה
 
2/01.11.003
 
מודן
 
ב'
 
דליה קרח-שגב
ויונה זילברמן
 
בראשית שלי,
חוברת עבודה
 
2/02.11.003
 
רכס
 
ב'
 
רונית בן אורי
וענת גסול
 
חלון לבראשית,
ספר לימוד
 
2/00.11.004
 
רכס
 
ב'
 
רונית בן אורי
וענת גסול
 
חלון לבראשית,
מדריך למורה
 
2/01.11.004
 
רכס
 
ב'
 
רונית בן אורי
וענת גסול
 
חלון לבראשית,
חוברת עבודה
 
2/02.11.004
 
הר ארצי-מסדה
 
ה'
 
רבקה גונן
 
ירושלים, ספר לימוד
 
2/00.35.002
 
הר ארצי-מסדה
 
ה'
 
רבקה גונן
 
ירושלים, מריך
למורה
 
2/01.35.002
 
רכס
 
ה'
 
בינה טליתמן
ואביבה תירוש
 
עם דוד המלך
(שמואל ב'),
ספר לימוד
(מהדורה מחודשת)
 
2/00.11.053
 
רכס
 
ה'
 
בינה טליתמן
ואביבה תירוש
 
עם דוד המלך
(שמואל ב'),
מדריך למורה
(מהדורה מחודשת)
 
2/01.11.053
 
רכס
 
ד'
 
בינה טליתמן
ואביבה תירוש
 
עם יהושע,
ספר לימוד
(מהדורה מחודשת)
 
2/00.11.051
 
רכס
 
ד'
 
בינה טליתמן
ואביבה תירוש
 
עם יהושע,
מדריך למורה
(מהדורה מחודשת)
 
2/01.11.051
 
רכס
 
חטיבת
הביניים
 
בינה טליתמן
ורחל נחמקין
 
יונה ועמוס,
ספר לימוד
 
3/00.11.001
 
רכס
 
חטיבת
הביניים
 
בינה טליתמן
ורחל נחמקין
 
יונה ועמוס,
מדריך למורה
 
3/00.11.001
 
יד בן צבי
 
ד'
 
עודד ליפשיץ
ויהודית ליפשיץ
 
יהושע,
ספר לימוד
 
2/00.11.056
 
הוצ' יד בן
צבי
 
ד'
 
עודד ליפשיץ
ויהודית ליפשיץ
 
יהושע,
מדריך למורה
 
2/01.11.067
 
דביר
 
ג'
 
שרה שטיינר
 
כתיב ולשון,
ספר לימוד
 
2/00.22.005
 
דביר
 
ג'
 
שרה שטיינר
 
כתיב ולשון,
מדריך למורה
 
2/01.22.005
 
דביר
 
ב'-ד'
 
שרה שטיינר
 
כתיב ולשון,
חוברת עבודה
 
2/02.22.005
 
דביר
 
ד'
 
שרה שטיינר
 
כתיב ולשון,
ספר לימוד
 
2/00.22.006
 
דביר
 
ד'
 
שרה שטיינר
 
כתיב ולשון,
חוברת עבודה
 
2/02.22.006
 
מפעל כתר
 
ט'-י"א
 
נורית זאנה-
זינגר
 
בגרות
בלשון - ההגה,
הפועל והשם,
ספר לימוד
 
4.22.027.00
 
מפעל כתר
 
ט'-י"א
 
נורית זאנה-
זינגר
 
בגרות
בלשון - ההגה,
הפועל והשם,
מדריך למורה
 
4/01.22.027
 
מפעל כתר
 
ט'-י"א
 
נורית זאנה-
זינגר
 
בגרות
בלשון - ההגה,
הפועל והשם,
חוברת עבודה
 
4/02.22.027
 
כנרת
 
ב'
 
חנה שליטא
ובינה טליתמן
 
בראשית
ללומדים הצעירים,
ספר לימוד
 
2/00.11.015
 
כנרת
 
ב'
 
חנה שליטא
ובינה טליתמן
 
בראשית
ללומדים
הצעירים,
מדריך למורה
 
2/01.11.015
 
כנרת
 
ב'
 
חנה שליטא
ובינה טליתמן
 
בראשית
ללומדים
הצעירים,
חוברת עבודה
 
2/02.11.015
 
הוד עמי
 
חטיבת
הביניים
 
ציפי יבין
 
ספר ישעיהו,
חוברת לתלמיד
 
3/00.11.009
 
הוד עמי
 
חטיבת
הביניים
 
ציפי יבין
 
ספר ישעיהו,
מדריך למורה
 
3/01.11.009
 
הוצאת
מודן
 
ב'
 
דליה קרח-שגב
ויונה זילברמן
 
שמות-ויקרא שלי,
ספר לימוד
 
2/00.11.001
 
מודן
 
ב'
 
דליה קרח-שגב
ויונה זילברמן
 
שמות-ויקרא שלי,
מדריך למורה
 
2/01.11.001
 
מודן
 
ב'
 
דליה קרח-שגב
ויונה זילברמן
 
שמות-ויקרא שלי,
חוברת עבודה
 
2/02.11.001
 
מודן
 
ב'
 
דליה קרח-שגב
ויונה זילברשטיין
 
מבראשית,
ספר לימוד
 
2/00.11.002
 
מודן
 
ב'
 
דליה קרח-שגב,
ויונה זילברשטיין
 
מבראשית,
מדריך למורה
 
2/01.11.002
 
מודן
 
ב'
 
דליה קרח-שגב
ויונה זילברשטיין
 
מבראשית,
חוברת עבודה
 
2/02.11.002
 
פועלים
 
ג'-ד'
 
גרשון ברגסון
(עורך)
 
באומר ובשיח,
לקט ספרותי
 
2/00.24.008
 
פועלים
 
ג'-ד'
 
גרשון ברגסון
(עורך)
 
באומר ובשיח,
מדריך למורה
 
2/01.24.008
 
פועלים
 
ד'-ה'
 
גרשון ברגסון
(עורך)
 
באומר ובשיח,
לקט ספרותי
 
2/00.24.009
 
פועלים
 
ד'-ה'
 
גרשון ברגסון
(עורך)
 
באומר ובשיח,
מדריך למורה
 
2/01.24.009
 
פועלים
 
ג'-ד'
 
גרשון ברגסון
(עורך)
 
באומר ובשיח,
מדריך למורה
 
2/00.24.010
 
פועלים
 
ה'-ו'
 
גרשון ברגסון
(עורך)
 
באומר ובשיח,
מדריך למורה
 
2/01.24.010
 
אריק כהן
 
ד'
 
Netti Susman,
Naomi Karmi
 
Mr.A, Foundation
Level, Stage 1
ספר לימוד
 
2/00.61.052
 
אריק כהן
 
ד'
 
Netti Susman,
Naomi Karmi
 
Mr.A, Foundation
Level, Stage 1
מדריך למורה
 
2/01.61.052
 
אריק כהן
 
ד'
 
Netti Susman,
Naomi Karmi
 
Mr.A, Foundation
Level, Stage 1
חוברת עבודה
 
2/02.61.052
 
אריק כהן
 
ד'
 
Netti Susman,
Naomi Karmi
 
Mr.A, Foundation
Level, Stage 1
קלטת
 
2/03.61.052
 
אריק כהן
 
ד'
 
Netti Susman,
Naomi Karmi
 
Mr.A, Foundation
Level, Stage 1
חוברת כתיבה
 
2/04.61.052
 
אריק כהן
 
ד'
 
Netti Susman,
Naomi Karmi
 
Mr.A, Foundation
Level, Stage 1
כרטיסי הברקה
 
2/05.61.052
 
אריק כהן
 
ה'
 
Nina Vazan,
Judy Alexander
 
Out and About,
Foundation
Level, Stage 2
ספר לימוד
 
2/00.61.053
 
אריק כהן
 
ה'
 
Nina Vazan,
Judy Alexander
 
Out and About,
Foundation
Level, Stage 2
מדריך למורה
 
2/01.61.053
 
אריק כהן
 
ה'
 
Nina Vazan,
Judy Alexander
 
Out and About,
Foundation
Level, Stage 2
חוברת עבודה
 
2/02.61.053
 
אריק כהן
 
ה'
 
Nina Vazan,
Judy Alexander
 
Out and About,
Foundation
Level, Stage 2
קלטת
 
2/03.61.053
 
אריק כהן
 
ה'
 
Nina Vazan,
Judy Alexander
 
Out and About,
Foundation
Level, Stage 2
חוברת משחקים
 
2/04.61.053
 
אריק כהן
 
ה'
 
Nina Vazan,
Judy Alexander
 
Out and About,
Foundation
Level, Stage 2
כרטיסי הברקה
 
2/05.61.053
 
אריק כהן
 
ו'
 
Marcelle
Drey,
Miri
YochmanZ
 
Highlights,
Foundation
Level, Stage 3
ספר לימוד
 
2/00.61.054
 
אריק כהן
 
ו'
 
Marcelle
Drey,
Miri
YochmanZ
 
Highlights,
Foundation
Level, Stage 3
מדריך למורה
 
2/01.61.054
 
אריק כהן
 
ו'
 
Marcelle
Drey,
Miri
YochmanZ
 
Highlights,
Foundation
Level, Stage 3
חוברת עבודה
 
2/02.61.054
 
אריק כהן
 
ו'
 
Marcelle
Drey,
Miri
YochmanZ
 
Highlights,
Foundation
Level, Stage 3
קלטת
 
2/03.61.054
 
אריק כהן
 
ח'
 
Orly Sela,
Lorette
Greenberg
 
First choice,
Intermediate,
Level, Stage 2
ספר לימוד
 
3/00.61.060
 
אריק כהן
 
ח'
 
Orly Sela,
Lorette
Greenberg
 
First choice,
Intermediate,
Level, Stage 2
מדריך למורה
 
3/01.61.060
 
אריק כהן
 
ח'
 
Orly Sela,
Lorette
Greenberg
 
First choice,
Intermediate,
Level, Stage 2
חוברת עבודה
 
3/02.61.060
 
אריק כהן
 
ח'
 
Orly Sela,
Lorette Greenberg
 
First choice,
Intermediate,
Level, Stage 2
קלטת
 
3/03.61.060
 
אריק כהן
 
ח'
 
Linda Barron,
Sharon Levy
 
Outlook,
Foundation
Level, Stage 3
ספר לימוד
 
3/00.61.061
 
אריק כהן
 
ח'
 
Linda Barron,
Sharon Levy
 
Outlook,
Foundation
Level, Stage 3
מדריך למורה
 
3/01.61.061
 
אריק כהן
 
ח'
 
Linda Barron,
Sharon Levy
 
Outlook,
Foundation
Level, Stage 3
חוברת עבודה
 
3/02.61.061
 
אריק כהן
 
ח'
 
Linda Barron,
Sharon Levy
 
Outlook,
Foundation
Level, Stage 3
קלטת
 
3/03.61.061
 
אריק כהן
 
ט'
 
Edna Assis,
Ellen Zelenko
 
Spotlight,
intermediate
Level, Stage 1
ספר לימוד
 
3/00.61.062
 
אריק כהן
 
ט'
 
Edna Assis,
Ellen Zelenko
 
Spotlight,
intermediate
Level, Stage 1
מדריך למורה
 
3/01.61.062
 
אריק כהן
 
ט'
 
Edna Assis,
Ellen Zelenko
 
Spotlight,
intermediate
Level, Stage 1
חוברת עבודה
 
3/02.61.062
 
אריק כהן
 
ט'
 
Edna Assis,
Ellen Zelenko
 
Spotlight,
intermediate
Level, Stage 1
קלטת
 
3/03.61.062
 


בשאלות אפשר לפנות אל מר בנימין לוי, מנהל היחידה
לאישור ספרי לימוד, טל' 02‎-62510224.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/10, כ"ז אייר תש"ס, 1 ביוני 2000