תכניות לימודים 9.
שואה 9.10
ביקורי תלמידים ב"יד ושם" (תשס)9.10‎-2


אנו רואים חשיבות רבה בביקורי תלמידים במוסד "יד ושם" בירושלים כחלק
מהפעולות של המערכת להנחלת לקחי השואה. זאת על פי העקרונות שנוסחו במטרות
החינוך בסעיף 2 של חוק החינוך הממלכתי.
מנהלי בתי הספר והמחנכים במערכת החינוך מתבקשים לדאוג כי כל תלמיד ותלמידה
יבקרו לפחות פעם אחת במהלך לימודיהם במוסד "יד ושם" בירושלים.הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/10, כ"ז אייר תש"ס, 1 ביוני 2000