תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
עדכון תאריכים קובע להשתתפות תלמידים בתחרויות ספורט
של בתי הספר בהתשס"א
(תשס)9.3‎-8


בשנת הלימודים התשס"א יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות תלמידים אשר תאריך
הלידה הקובע לגביהם הוא:
לכיתות ז'-ח': 1.1.87
 
- 
לכיתות ט': 1.1.86
 
- 
לכיתות י'-י"ב (במשחקי כדור-סל, עף, רגל): 1.1.83
 
- 
לכיתות י'-י"א, ענפי הספורט האישיים (אתלטיקה קלה, מירוצי שדה, ריצת
ניווט, טניס-שולחן, שחייה, התעמלות): 1.1.84; ענפי הספורט הקבוצתיים
(כדורסל, כדורגל): 1.1.84
 
- 
לכיתות י"ב, לתחרויות המיועדות לכיתות אלה בלבד: .1.1.83
 
- 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 03‎-5615516.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/10, כ"ז אייר תש"ס, 1 ביוני 2000