תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימודים 9.7
משוררת אורחת וסופר אורח במערכת החינוך בהתשס"א (תשס)9.7‎-11


בשנת הלימודים התשס"א יתארחו במערכת החינוך המשוררת אגי משעול והסופר אלי
עמיר. הם ייפגשו עם תלמידים בבתי הספר העל-יסודיים במהלך החודשים אוקטובר
2000-אפריל 2001.


בתי ספר מעוניינים לקיים מפגש של תלמידיהם עם המשוררת
אגי משעול או עם הסופר אלי עמיר יפנו, עוד לפני תחילת שנת הלימודים התשס"א,
לפיקוח על הוראת הספרות, משרד החינוך, ירושלים 91911.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/10, כ"ז אייר תש"ס, 1 ביוני 2000