תכניות לימודים 9.
הנושא המרכז 9.8
הנושא המרכז לשנת התשס"א: "ערבות ומעורבות - כל ילדה
שווה, כל ילד שווה"
(תשס)9.8‎-9
כנס בנושא "ערבות ומעורבות - שוויון ואחריות חברתית בחינוך ובחברה בישראל"
ייערך על ידי המרכז לחינוך ולסובלנות.
הכנס יתקיים במכון ון ליר בירושלים, בימים שני-רביעי, ז'-ט' בתמוז התש"ס, 12‎-10
ביולי 2000. את הכנס יפתח שר החינוך, מר יוסי שריד.
בכנס יהיו שני מרכיבים עיקריים: הרצאות עיוניות בהשתתפות מרצים מקצועיים
ואנשי ציבור מן השורה הראשונה וסדנאות ותצוגות של ארגונים, מוסדות ואנשי חינוך
העוסקים בקידום המעורבות בחברה.
השאלות המרכזיות שתידונה:
מצדק ורווחה לצדקה ורווח - לאן מובילות התמורות במדיניות החברתית
בישראל?
 
- 
מישראליות לרב-תרבותיות, ומה קורה בדרך לערבות החברתית?
 
- 
אוטונומיה חינוכית ברשת החינוך של ש"ס - התקדמות או נסיגה?
 
- 
חינוך לערכים חברתיים - מטרה נעלה או "דיכוי מנרמל"?
 
- 
מגמות של הפרטה - בתי ספר ייחודיים, את מי הם משרתים?
 
- 
מעורבות חברתית והתנדבות - האם אינן מסירות את האחריות מן המדינה?
 
- 
הכנס מזכה בגמול השתלמות בהיקף של 24 שעות.


לפרטים נוספים: מכון ון ליר בירושלים, המרכז לחינוך לסובלנות,
רח' ז'בוטינסקי 43, ת"ד 4070, ירושלים 91040, טל' 02‎-5605222.
פקס' 02‎-5619293, דואר אלקטרוני vanleer@vanleer,org.il.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/10, כ"ז אייר תש"ס, 1 ביוני 2000