3. ארגון ומינהל
3.6 טכנולוגיית המידע ומחשוב
חדשות ועדכונים ב"אוח", אתר
האינטרנט של המשרד, ובאתרי היחידות
(תשס)3.6‎-1
"אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי: פנים חדשות
"לאוח" פנים חדשות, עיצוב וארגון מחודשים שנועדו להקל במציאת מידע באתר המשרד
ובאתרי היחידות על פי הקטגוריות האלה:
1.
מה במשרד?: מידע כללי על גופים ועל יחידות במשרד, טלפונים ודואר אלקטרוני -
חינוך ופדגוגיה: מאמרים, הפעלות ומערכי שיעור המיועדים למורים, למנהלים
ולהורים בנושאי חינוך, פדגוגיה וספורט
-
מחשוב בחינוך: על מערכות מידע ומחשוב במערכת החינוך - פרויקטים ייחודיים
ושילוב בהוראה
-
הגות ומועדים: לקט הגיגים, ציטטות והפניות לאתרים על חגי ישראל, על מועדים
ועל אירועים
-
הוראות ונהלים: הוראות ונוהלי המשרד בנושאים שונים: ביטחון ובטיחות, טיולים,
תשלומי הורים, ספורט ועוד
-
הודעות ופרסומים: הודעות הדובר, פרסומי היחידות השונות ולוחות אירועים של
רשות הספורט, האגף לתרבות תורנית ומרכז ההסברה
-
שאלות ותשובות: תשובות לשאלות שהורים, מורים ותלמידים שואלים: תשלומי
הורים, בחינות, כללי התנהגות ועוד
-
עובדות ונתונים: עובדות ונתוני יסוד במערכת החינוך: התפתחות, הוצאות ובחינות.
-
כתובת "אוח": http://www.education.gov.il.

אתרי היחידות של המשרד 2.
אתר חוק חופש המידע: זהו האתר של מינהל מיכון ומערכות מידע הממונה על
יישום חוק חופש המידע במשרד. האתר מכיל את נוסח החוק ואפשרות פנייה
לקבלת מידע.
2.1
כתובת האתר: http://www.education.gov.il/hofesh.


אתר המינהל לחינוך ערכי: באתר מידע על פעילות המינהל בתחום העמקת החינוך
היהודי ובתחום החינוך לדמוקרטיה, לסובלנות ולציונות, פירוט על התכניות
המופעלות בבתי הספר, במרכזי השתלמויות למורים ובמרכזי הכשרה ובמתנ"סים,
וכן פירוט של פרסומים ופעילויות ממוחשבות בנושאים האלה.
2.2