3. ארגון ומינהל
3.9 סקרים ואיסוף מידע
רשימת החוזרים שיצאו בהתשנ"ט
(תשס)3.9‎-1

הודעות
ומידע
הוראות קבע החודש
נט/1(א),
נט/1(ב)
נט/1(א),
נט/1(ב)
נט/1(ג)
ספטמבר
נט/2
נט/2(א), נט/2(ב)
אוקטובר
נט/3
נט/3
נובמבר
נט/4
נט/4(א), נט/4(ב),
נט/4(ג)
דצמבר
נט/5
נט/5(א)
ינואר
נט/6
נט/6(א), נט/6(ב)
פברואר
נט/7(א),
נט/7(ב),
נט/7(ג)
נט/7(א)
מרס
נט/8
נט/8(א), נט/8(ב),
נט/8(ג)
אפריל
נט/9(א)
נט/9(א)
מאי
נט/10(א)
נט/10(א)
יוני

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999