6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
פרסומי האגף לתכניות לימודים
בחודשים אדר-אב התשנ"ט
(תשס)6.3‎-1
חינוך מיוחד, מקרא לבית הספר הממלכתי דתי 1.
ארבעים שנה במדבר
המקראה מכילה הצעה מפורטת להוראת חומש במדבר על פי תכנית הלימודים
במקרא לחינוך המיוחד הממ"ד. המקראה מחולקת על פי נושאים, וכלולים בה
מרבית פרקי ספר במדבר המשוכתבים בלשון קלה ועכשווית. בכל פרק הודפסו לצד
השכתוב פסוק אחד או שניים כהכנה ללימוד מתוך החומש עצמו. המקראה מתווה
למורה דרך להתמודד עם הקשיים שבהוראת ספר במדבר.
1.1
המקראה יצאה לאור בהוצאת "מעלות", והיא ניתנת לרכישה בחנויות הספרים.


ארבעים שנה במדבר, חוברת עבודה
בחוברת מגוון רחב של פעילויות המותאמות למקראה, שנועדו להוסיף להוראה ממד
התנסותי וחווייתי. החוברת מזמנת לתלמיד אפשרויות לחזרה, להעמקה בכתוב,
להעשרה ולביטוי יצירתי בכתב ובעל פה. בחוברת נכללו איורים, מדרשי תמונה
והצעות להמחזה ולפעילות קבוצתית. לחוברת נוספו מדרשי חז"ל אחדים, המוצעים
כתוספת פרשנית וכהמחשה לפסוקים קשים.
1.2
חוברת העבודה יצאה לאור בהוצאת "מעלות", והיא ניתנת לרכישה בחנויות הספרים.

מתמטיקה 2.
משלמים לעשרוניים
החוברת מבוססת על תכנית הלימודים במתמטיקה לחינוך המיוחד (התשנ"ה), שעל
פיה קודמת הוראת השבר העשרוני להוראת השבר הפשוט.
בספר לתלמיד: על משמעות השבר העשרוני, חיבור וחיסור שברים עשרוניים
והשוואת שברים עשרוניים. הנושא מוצג באמצעות שני מודלים של המחשות:
"שקלים שלנו" ו"מלבנים". מודלים אלה מקלים על התלמיד להבין את הנלמד
ומאפשרים לו לעבור לפעילויות ולתרגילים בשברים עשרוניים ללא מודל ההמחשה.
2.1
החוברת יצאה לאור בהוצאת "מעלות", והיא ניתנת לרכישה בחנויות הספרים.

משלמים לעשרוניים, למורה
המדריך כולל:
2.2
רציונל ופריסת ידע נדרש ללימוד השבר העשרוני -
אבחון לתלמיד (האבחון בודק את הידע הנדרש ללמידת שבר עשרוני) -
תדריך למורה לתרגילי האבחון -
מיפוי הכיתה על פי האבחון.
-
המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.

ערבית לחטיבה העליונה 3.
אל ערבייה ד', חלקים א' ו-ב'
הספרים מיועדים לתלמידים הלומדים ערבית לבחינת הבגרות בהיקף של 3 י"ל או של 4
או 5 י"ל.
שני חלקי "אל ערבייה" ד' מכילים את חומר הלימוד בתחום הדקדוק: תורת הצורות
והתחביר על פי תכנית הלימודים בערבית לבתי ספר עבריים לכיתות ז'-י"ב, התשנ"ד.
הדקדוק נלמד דרך טקסטים אינפורמטיביים או ספרותיים המכילים את התופעות
הדקדוקיות השונות.
ספרי "אל ערבייה" בנויים שיעורים שיעורים, ובכל "שיעור" כלולים תרגילים רבים
שתכליתם להטמיע את החומר הנלמד הן כתרגיל בכיתה והן בתרגול בבית, הן בעל פה והן
בכתב.
הספרים יצאו לאור בהוצאת "מעלות", והם ניתנים לרכישה בחנויות הספרים.

אנגלית לחטיבה העליונה 4.
TWO WAY TRAFFIC TRANSLATION COURSE FOR THE UPPER DIVISION , ספר
לימוד להוראת "מיומנויות תרגום" ומדריך למורה
הספר והמדריך יצאו לאור בהוצאת "מעלות", והם ניתנים לרכישה בחנויות הספרים.


היסטוריה לבית הספר הממלכתי, חטיבת הביניים
5.
משמרנות לקדמה, מדריך למורה לכיתה ח'
במדריך: מבנה כללי של ספר הלימוד "משמרנות לקדמה", הצעות מתודיות כלליות
וליווי דידקטי לכל אחד מפרקי הספר.
5.1
הספר יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.

עולם של תמורות, לכיתה ט', על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה (התשנ"ח)
בספר משולבים היבטים שונים של היסטוריה חברתית, מדינית ותרבותית במאה
ה-20. כל פרק מציג שתי גרסאות: קצרה ומורחבת. נושא החתך, "מהפכת
התקשורת", דן בתמורות טכנולוגיות ובעידן המידע.
הספר עוסק בתקופה המשתרעת על פני כשבעים שנה: מסיום מלחמת העולם
הראשונה בעשור השני של המאה ה-20. בתקופה זו התחוללו תמורות ניכרות
בעולם. תנופת ההתפתחות הטכנולוגית המשיכה ביתר שאת. לקראת סופה של המאה
ה-20 אנו עדים לפריצות דרך המשפיעות על כל אדם: החלל המצאת המחשב
והשימוש ברשת האינטרנט. יותר מאשר אי פעם עולמנו הופך לעולם אחד שבו
ההבדלים בין עמים ותרבויות שונות מיטשטשים.
5.2
הספר יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.


עולם של תמורות, למורה
המדריך למורה נועד להציע למורים דרכים שונות להוראת פרקים מספר הלימוד.
מועלים בו הצעות למסלולי בחירה, פעילויות דידקטיות, נושאים להרחבה והצעות
לקריאה נוספת.
5.3
המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.

גיאוגרפיה לחטיבת הביניים 6.
אירופה, ייחוד מול איחוד, למורה
במדריך הצעות דידקטיות להוראת פרקי הספר לתלמיד, דרכים לארגון ההוראה במסלולי
לימוד חלופיים: מסלולים של נושאי חתך ומסלול סוגיות למחשבה ולדיון. כמו כן מובאים
במדריך קטעי עיתונות, רשימת מאגרי מידע ממוחשבים, רשימת קלטות וידיאו וכתובות
באינטרנט.
המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.

מקראות לבית הספר היסודי הממלכתי דתי 7.
פתחו את השער, מדריך למורה לכיתה ד'
במדריך:
מגוון אסטרטגיות ופעילויות העשויות "לגעת" בילדים בתחום הקוגנטיבי, הרגשי
וההתנהגותי-ערכי כאחד
-
התייחסות למבחר יצירות מתחומים שונים, ליצירות הפתוחות להדגשים פרשניים
שונים ולכיווני הוראה מגוונים
-
פעילויות המכוונות את התלמידים לעיון במקורות היהדות לחשיפת רעיונות לעיון
אינטר-טקסטואלי ואפילו להכרעות בדילמות אנושיות על פי השקפת עולם יהודית
-
נושאי רוחב מנקודת המבט של מיקוד הלמידה: התפילה, עלייה וקליטה והמשל.
-
המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.

תורה שבעל פה לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים, ממ"ד 8.
בת מצווה
הכניסה לעול המצוות מעמידה את הבת בפני משימות ואתגרים בתחום הדתי, החינוכי,
הלימודי, ההתנהגותי והחברתי. בחוברת מגוון המצוות, הזכויות והחובות של בת
המצווה.
החוברת יצאה לאור בהוצאת "מעלות", והיא ניתנת לרכישה בחנויות הספרים.

תורה שבעל-פה לבית-הספר הממלכתי 9.
מסע בעולם האגדה, לחטיבת הבניים
זוהי סביבת למידה ממוחשבת בתחום אגדות חז"ל (כ-50 אגדות), המבוססת על מאגר
מידע הכולל קובצי טקסט, תמונה, אנימציה וקול ומערכת היפרטקסט. מבין 50 האגדות
נבחרו ארבע אגדות הזוכות לטיפול מעמיק. אגדות אלה כוללות מצגת אנימציה להמחשת
סיפור האגדה והצעות לפעילות מונחית.
בצד הטקסט המקורי של כל אגדה יש מנגנוני עזר ופרשנויות ברמות שונות. מנגנוני העזר
נחלקים לשתי מערכות:
כלים לסיוע בהבנת הנקרא: קריינות מוטעמת, ביאורי מילים, הערות והנחיות
לקריאת האגדה
-
כלים לסיוע בהבנת המשמעות הרחבה של האגדה: הרחבה היסטורית, הרחבה
הלכתית, הרחבה ספרותית וביבליוגרפיה.
-
הלומדה מופצת על ידי רכגולד, רח' המנור 7, תל-אביב, טל' 5180555‎-03.

10. קטלוגים

קטלוג ספרים ועזרי הוראה לשנת התש"ס
הקטלוג מכיל רשימה מוערת של ספרי לימוד ועזרי הוראה. הקטלוג ערוך על פי חטיבות הגיל:
החינוך הקדם יסודי, בית הספר היסודי, חטיבת הביניים והחטיבה העליונה. כמו כן יש בקטלוג
מדורים מיוחדים לנתיב הטכנולוגי, לחינוך המיוחד, לתלמידים עולים, לחינוך הגופני
ולפרסומים כלליים.
בסוף הקטלוג רשימת המו"לים וכתובתם ואינדקס. באינדקס מודגשים הספרים החדשים
בצבע.
עותק של הקטלוג נשלח לכל בתי הספר בארץ.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999