7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
7.2 התנדבות
פירוט ימי ההתרמה בשנת הלימודים התש"ס
(תשס)7.2‎-1


החל משנת הלימודים התש"ס תיפתח שנת ההתרמות בטקס בבית הנשיא. הטקס יתקיים מדי
שנה לאחר חג הסוכות ובו יחולקו אותות הוקרה ופרסים לבתי הספר ולחניכי תנועות הנוער
אשר הצטיינו בהתרמות בשנה הקודמת. הפרסים יוענקו על ידי רעיית הנשיא והשר.
הטקס יתקיים השנה ביום רביעי, י' במרחשוון התש"ס, 20 באוקטובר 1999, בבית הנשיא,
בשעה 11 בבוקר. להלן פירוט ימי ההתרמה לשנת הלימודים התש"ס (הוראות הקבע הקשורות
להתרמות ולטקס בבית הנשיא מובאות בחוזר הוראות הקבע תשס/1(א), סעיף 7.2‎-2):
יום שני, ט"ו במרחשוון, 25.10.99: האגודה למלחמה בסרטן
יום שלישי, ז' בכסלו, 16.11.99: המרכז לעיוור
יום שלישי, ה' בטבת, 14.12.99: אקי"ם
יום שלישי, ד' בשבט, 11.1.2000: עמותות הנוער (על"ם, אל"י, המועצה לילד החוסה, יד ביד,
מיט"ל)
יום רביעי, י' באדר א', 16.2.2000: עמותות
CF, אלו"ט וסוכרת נעורים
יום שלישי, ז' באדר ב', 14.3.2000: אילן
יום שלישי, י"א באייר, 16.5.2000: ניצן ועמותות החירשים (מיח"א, שמע, אח"א, המכון לקידום החירש).

פרטים נוספים בלשכת הסמנכ"ל ומנהל מינהל כוח אדם בהוראה,
תיאום ובקרה, טל'02‎-5602515.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999