7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
7.6 משלחות נוער לחו"ל
פטור מתשלום אגרה לנוער המבקר בפולין
(תשס)7.6‎-1

בחודש מאי 99 הוחלפו איגרות בין ממשלות פולין וישראל והוחלט על ויתור על תשלום אגרה
עבור אשרות לבני נוער המבקרים בפולין לקבוצות בנות 10 בני נוער לפחות, עד גיל 20.
הדבר יקל על הוצאות המסע לפולין כשיאו של תהליך לימודי-חינוכי.
בשאלות אפשר לפנות אל הגב' ציונה לוי, מינהל החברה והנוער, טל' 02‎-5603155.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999