8. עובדי הוראה
8.5 תנאי שירות
שירותי סיוע וייעוץ לעובדי הוראה
(תשס)8.5‎-2

משרדנו חתם על חוזה עם שירותי הייעוץ לסטודנט שליד האוניברסיטה העברית ועם מכון
"אדם התמודדות" לפסיכולוגיה שימושית על מתן שירותי ייעוץ לעובדי הוראה בכל הארץ.
השירות יינתן בתחומים האלה:
ייעוץ וטיפול בבעיות רגשיות ונפשיות
א.
טיפול במצבי משבר (חירום)
ב.
סיוע בהתמודדות עם מצבי לחץ ומשבר הנוגעים לבריאות, לעבודה ולמשפחה
ג.
איתור קשיים משפחתיים והדרכה לפתרונם
ד.
ייעוץ וטיפול זוגי ומשפחתי
ה.
טיפול קבוצתי
ו.
טיפול התנהגותי-קוגניטיבי
ז.
טיפול תרופתי
ח.
טיפול אינדיווידואלי ארוך-טווח.
ט.
ההפניה תיעשה בהתאם למחוז שבו העובד מועסק. השירות יינתן על ידי הגורמים האלה:
שירותי הייעוץ לסטודנט באוניברסיטה העברית, במחוזות ירושלים (כולל מנח"י) ודרום
(1)
מכון "אדם התמודדות" לפסיכולוגיה שימושית, חברה בע"מ, ת"א, ביתר חלקי הארץ,
דהיינו בת"א, במרכז, בחיפה ובצפון.
(2)
אל שירותי הייעוץ באוניברסיטה העברית אפשר לפנות באופן הזה:
על המורה הפונה להתקשר ולתאם פגישה בשני המוקדים האלה:
באזור ירושלים רבתי: שירותי הייעוץ לסטודנט, מעונות רזניק 10, האוניברסיטה
העברית, הר הצופים, ירושלים, טל' 02‎-5881699 ו-02‎-5882685. זמן ההתקשרות:
בימים א'-ה', בין השעות 8-.14.30 כמו כן ניתן להשיג תורן חירום של שירותי הייעוץ
לסטודנט בסופי שבוע ובחגים במשיבון שמספרו 02‎-5820028.
א.
באזור באר שבע: תל"ת (בתוך בית תנועת המושבים), רח' בן צבי 7, באר שבע, טל'
07‎-6272987 ו-07‎-6273094. זמן ההתקשרות: בימי א' ו-ד', בין השעות 8‎-18, ובימי
ב' ו-ה', בין השעות 8‎-14 . בימי ג' ובסופי שבוע ובחגים ניתן להשאיר הודעה במשיבון.
ב.
אל מכון "אדם - התמודדות" אפשר לפנות באופן הזה:
באזור ת"א-מרכז: רח' תבואות הארץ 3, שיכון דן, טל' 03‎-6498805, שלוחה 312. זמני
הפנייה: בימי א'-ה', בין השעות 8‎-16.
א.
באזור חיפה: רח' דיזראלי 54, טל' 04‎-8341971.
זמני הפנייה: בימי א'-ה', בין השעות 8‎-16.
ב.
מוסדות חינוך ארציים, כמו החינוך ההתיישבותי, המכללות וכיו"ב, יקבלו שירות לפי המיקום
הגיאוגרפי של המוסד החינוכי.
הטיפול הוא אנונימי, וההתקשרות תיעשה במישרין בין הנוגעים בדבר לבין נותני השירות אשר
התחייבו על סודיות מוחלטת. החומר יהיה חסוי גם בפני עובדי משרדנו, להוציא סטטיסטיקות.
משרדנו יישא בחלק נכבד מעלות הטיפול, והפונה יידרש להשלים את חלקו על פי מפתח
מחירים שייקבע מעת לעת בתיאום בין משרדנו לבין נותני השירות ואשר לא יעלה על חלקו של
סטודנט המקבל שירות דומה על ידי שני הזוכים נותני השירות. ההשתתפות העצמית בעת
פרסום חוזר זה היא 50 ש"ח + מע"מ.הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999