9. תכניות לימודים
9.10 שואה
שישים שנה לפרוץ מלחמת העולם השנייה
(תשס)9.10‎-1
ב-כ' באלול התשנ"ט, אחד בספטמבר 1999 מלאו שישים שנה לפרוץ מלחמת העולם השנייה.
במערכת החינוך במדינת ישראל, כבשאר מדינות העולם, יציינו את האירוע בפעילות לימודית
חינוכית.
חשוב להדגיש:
את מגמתה של גרמניה הנאצית להשליט את האידיאולוגיה הנאצית בעולם כולו ואת
התגייסותם של עמים ומדינות לסקל מזימה זו;
את היקפה של המלחמה - מספר המדינות והעמים שהיו מעורבים בה והמספר העצום של
האבדות;
את העובדה שנעשה שימוש בנשק אטומי;
את השואה שפקדה את העם היהודי - הניסיון שנעשה להשמיד את עמנו באמצעים
ובדרכים חסרי תקדים;
את התגייסותם של יהודים בכל העולם במאמץ הכולל למגר את האויב הנאצי ואת
ניסיונות הצלת היהודים מתופת השואה.
מינהל החברה והנוער במשרדנו יפיץ חומר עזר לשעות מחנך ולדיונים קבוצתיים בנושאים אלה
לקראת תחילת שנת הלימודים למערכת החינוך העל-יסודית.
בתי ספר בחינוך היסודי יקיימו דיונים בנושאים אלה בשבוע הראשון של שנת הלימודים.
בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אילנה זיילר,
מנהלת האגף לחינוך יסודי, טל' 02‎-5603274.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999