9. תכניות לימודים
9.8 הנושא המרכז
הנושא המרכז הדו-שנתי "הזכות לכבוד
והחובה לכבד"
(תשס)9.8‎-1

דף תיקונים לקטלוג חומרי הלמידה וההפעלות 1.
לצערנו נפלו כמה טעויות ושיבושים בקטלוג שנשלח לכל מוסדות החינוך. לחוזר זה
מצורף דף נפרד ובו תיקונים. יש לצרף את הדף לקטלוג שנשלח בחודשים יוני-יולי.
חוברת בתוקף של חוזר מנכ"ל: "הנושא המרכז - שלב ב': שינוי עמדות ושינוי התנהגות -
מהלכה למעשה"
2.
בימים הקרובים תישלח לכל מוסדות החינוך חוברת בתוקף חוזר מנכ"ל הממליצה על
כיווני הפעילות בנושא המרכז בשנה הקרובה.
עמותת "תורת האילוצים לחינוך" 3.
עמותת "תורת האילוצים לחינוך" מציעה סדנאות לפיתוח מיומנות חשיבה ודרך ניהול
תקשורת על פי תורת האילוצים (
T.O.C Theory of Constraints) שפיתח ד"ר אליהו
גולדרט. מוצעים חמישה כלים בנושאים אלה: פתרון קונפליקטים בחיי היום יום,
התמודדות עם קונפליקטים כרוניים, התמודדות עם רעיונות שיש להם השלכות שליליות,
גיבוש עבודת צוות להשגת מטרה שאפתנית, הערכת ההיגיון העומד מאחורי תהליכים
והוראות לביצוע.
אפשר לקיים סדנה בת 56 ש' או סדנה ללימוד כלי אחד בנושא אחד. ניתנת תמיכה
בהדרכה ובהטמעה.
בימים אלה יצאו לאור שתי חוברות ראשונות בסדרה "חושבים לשם שינוי", בנושא
פתרון קונפליקטים בחיי יום יום, ללימוד בכיתות בית הספר היסודי ובחטיבת הביניים.
לפרטים: גילה גלטר - עמותת "תורת האילוצים לחינוך",
טל' 03‎-6777601, פקס' 03‎-6775264.
"להיות ילד" - אנתולוגיה 4.
האנתולוגיה "להיות ילד" היא סדרה בת 12 ספרים המכילה מבחר עצום ומגוון של
יצירות ספרותיות אהובות, ממיטב הכותבים לילדים בכל הזמנים.
אפשר למצוא בה חדש מול ישן, רציני מול מחויך, פנטסיה מול ריאליה, חרוזים מול
פרוזה, קלאסי מול מקורי, יצירות שנועדו לספר סיפור ובאמצעותו להעלות קושי או בעיה,
לפתוח שיחה, לאפשר הזדהות ולעתים להציע פתרונות אפשריים.
עורכי הסדרה: פרופ' עמירם רביב ויחיעם פדן.
מעצב הסדרה: דני קרמן.
האנתולוגיה מתאימה לילדי הגן ולתלמידי כיתות היסוד.
להלן שמות הספרים והנושאים:
9 ספרי סיפורים
"עמדתי בצד ובכיתי"
- התמודדות עם עצב
"זדון הטוב וזדון הרע"- בעיות משמעת ושליטה עצמית
"מעשה בילדה בודדה- בין תלות לעצמאות
"הנמר שמתחת למיטה"- פחדים
"אין לי עם מי לשחק"- תוקפנות מול תקשורת חיובית
"יש מקום בלב"- קנאת אחים, יחסים בתוך המשפחה
"מה חשוב למי?"- התחשבות בזולת
"חצי קילו בוץ"- רגשות ואשמה
"הכול בבת אחת"- איפוק ודחיית סיפוקים
3 ספרי פעילות
"החתול בצנצנת"
- פעילות סביב התחשבות בזולת, פחדים וקנאת אחים
"מקום קסום"- פעילות סביב שאלות של עצב וכאב, אשמה ושליטה עצמית
"סל האהבה"- פעילות סביב איפוק, כישורים חברתיים, עצמאות ותלות.
לפרטים: הוצאת קמחי, טל' 03‎-5377444, פקס' 03‎-6881166.

הספר "ילדים בישראל על סף האלף הבא" בעריכת אשר בן אריה ויפה ציונית 5.
זהו ספר חדש העוסק בשלומם וברווחתם של ילדים בישראל. בספר שלושה שערים:
שער ראשון: ילדים בישראל על סף האלף הבא: תמונת מצב, ובו ניסיון לתאר תמונת מצב
נוכחית של הילדים בישראל.
שער שני: ילדים בישראל על סף האלף הבא: סוגיות נבחרות, ובו עוסקים מיטב המומחים
בסוגיות נבחרות, כגון תגובת ילדים לגירושין, ילדים עניים בישראל, ילדים בגיל הרך
בישראל, נשירת תלמידים, חשיפה של ילדים לטלוויזיה, התעללות בילדים ועוד.
שער שלישי: ילדים בישראל על סף האלף הבא: השליחות, ובו מתייחסים מיטב המומחים
מן הארץ ומחו"ל לשליחות המוטלת על כל העובד עם ילדים ולמענם כדי להבטיח עבורם
חיים טובים יותר. בין השאר נדונות סוגיות של חינוך ללא אלימות, תכנית התערבות בגיל
הרך וכדומה.
את הספר אפשר לרכוש במועצה הלאומית לשלום הילד,
רח' מטודלה 20, ירושלים 92306, טל' 02‎-5639191.
על קפה ואינג'ירה - סיפורים מפי יהודי אתיופיה/סימה גולדמן 6.
סימה גולדמן, גננת במבשרת ציון, ליקטה סיפורי זיכרונות, סיפורי-עם, משלים ופתגמים
מפי הורי הילדים בגנה וכן מפי קסים ובני משפחותיהם.
לפרטים: סימה גולדמן, רח' שאולזון 34, הר-נוף, ירושלים 95400.

דמוקרטיה ברגעי מבחן - השתלמות בית ספרית 7.
מרכז יצחק רבין לחקר ישראל - בשיתוף היחידה לאקטואליה ולהפעלות במטח - הפיקו
והפיצו ערכה חינוכית ליום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין ז"ל, המצוין השנה ב-י"א
במרחשוון התש"ס, 21 באוקטובר 1999. הערכה כוללת הצעות לדיון והפעלות חינוכיות
המאפשרות הקניית מיומנויות בהתמודדות עם מחלוקות ללא אלימות ופיתוח סובלנות
ותרבות דמוקרטית.
כבכל שנה פותחו גם השנה הפעלות נוספות המעשירות את הערכה, והן תישלחנה לבתי
הספר בקרוב.
לצורך הנחיית המורים בביצוע ההפעלות שבערכה מוצעת השתלמות לחדר-מורים לבית
הספר העל-יסודי. ההשתלמות היא בת 3 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כל אחד, אולם
היא בנויה באופן מודולרי, וכל מפגש יכול לעמוד בפני עצמו.
נושאי ההשתלמות:
כללי התמודדות עם מצבי מחלוקת ועימות -
שמירה על הכללים הדמוקרטיים במצב של מחלוקות עמוקות -
מתחים בין קבוצות בחברה הישראלית -
הקניית מיומנויות אישיות לתפקוד במצבי מחלוקת -
פעילות סביב מקורות בנושא סובלנות ושלטון החוק. -
ההשתלמות מועברת במתכונת של סדנה שבה יתנסו המורים בהפעלות הכלולות בערכה.
מעבירי הסדנה הם מנחי היחידה לאקטואליה ולהפעלות במטח.
לנוכח האירועים האלימים שאנו חווים לאחרונה בישראל, נראה לנו חשוב במיוחד
להירתם כבר בתחילת השנה לחיזוק המיומנויות של הנוער בהתמודדות עם נושאים
מעוררי מחלוקת ועימות.

השתלמות מוצעת לבית הספר ללא תשלום על ידי מרכז רבין לחקר ישראל, כחלק
מעשייתו של המרכז להעמקת מורשתו של יצחק רבין ולטיפוח תרבות סובלנית בישראל.
לבירורים ולהזמנות אפשר לפנות אל מר חנן מנדל,
מרכז רבין לחקר ישראל, טל' 03‎-6436545.
קרן "שלם" לפיתוח השירותים למפגר ברשויות המקומיות 8.
קרן "שלם" הוקמה במטרה לפתח ולשפר שירותים לאנשים עם פיגור שכלי ולשלב אותם
בחברה. הקרן פועלת להגברת המודעות הציבורית לצרכים של האדם המפגר.
הקרן מסייעת בשיפוץ ובהרחבה ובבנייה חדשה של כל אותן המסגרות הנחוצות לאדם
המפגר כמערכת תמיכתית בכל תחומי ושלבי החיים בלב הקהילה, סמוך למשפחתו.
במסגרת זו הקרן מפיצה "אמנת כבוד לאדם המפגר", המפרטת את זכויות המפגר כאדם.
הקרן מפעילה מתנדבות שירות לאומי, מפתחת מחשוב בבתי הספר (כולל תוכנות לימוד
ואבזרי הפעלה מיוחדים ומתאימים לצרכים המיוחדים של כל ילד בכל דרגת פיגור),
והקרן גם מסייעת בהכשרה, במחקר וטכנולוגיה ובהשתלמויות לפקידי סעד.
הקרן מציעה למערכת החינוך -
כרזות מעוצבות וצבעוניות של אמנת הכבוד לאדם המפגר, בפורמט X4437 ס"מ; 1.
עלונים צבעוניים של האמנה, בפורמט A4 ובעובי 170 גרם; 2.
מרצים ועובדים סוציאליים, למפגשים עם מורים ועם תלמידים לדיון
על השתלבותו של האדם המפגר בחברה
3.
סיוע בארגון יום עיון אקדמי למורים ולמנהלים בשילוב סרטים והצגות; 4.
קשר עם להקות זמר ועם תזמורות של ילדים מפגרים לאירועים בבתי ספר.
5.
לפרטים: קרן "שלם", שד' שאול המלך 8, תל-אביב 64733.
טל' 03‎-6929994, פקס' 03‎-6929963.
ההצגה "אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו"/אפרים סידון, תיאטרון ביממא 9.
אוזו ומוזו הם שני אחים שאוהבים מאוד זה את זה. יום אחד הם יושבים זה מול זה
בשיכול רגליים ומתחילים להתווכח איזו רגל צריכה להיות למעלה. הם מתווכחים,
עוברים למכות, ולבסוף בונים חומה באמצע הבית. בהמשך כל אחד מהם מתחתן ומקים
משפחה. הנשים והילדים של כל אח שואלים על מה ולמה החומה, והאחים טוענים שבצד
השני יש שדים ומפלצות.
כך חולפות השנים ונולדים נכדים ונינים, ואף אחד משני הצדדים אינו זוכר על מה היה
הריב, רק סיפורי המפלצות שגרות בצד השני הולכים ומתעצמים. עד שיום אחד ילד
וילדה, צאצאי שני האחים, מסתקרנים ומציצים מעבר לחומה ומגלים שבצד השני אין
מפלצות, אלא בני אדם רגילים. שוברים את החומה, והשניים מתחתנים.
ההצגה מיועדת לילדי הגן ולתלמידי כיתות היסוד.
לפרטים: תיאטרון ביממא, רח' פרץ חיות 25, תל-אביב 63262,
טל' 03‎-5389108, פקס' 03‎-5283192.

"כו"ח - כבוד וחוויה" לילדים עם צרכים מיוחדים ולהוריהם - קיבוץ מגן
10.
מרכז "חוויה פלוס" מציע מפגשי העשרה קבוצתיים לילד עם צרכים מיוחדים ולבני
משפחתו. במפגשים המשפחה יכולה לקחת פסק זמן במירוץ האינסופי שכולו חובות
ולהתפנות לזמן של יחד, במטרה לחזק את כוחות העצמי של כל פרט ולהדק את הקשרים
בין בני המשפחה.
תכנית כו"ח מזמנת את בני המשפחה לפעול וליצור ביחד, ללמוד להכיר זה את זה
ולהתנסות במגוון אינטליגנציות במטרה לחוות חוויה מוצלחת המאפשרת גילוי דפוסי
ה"יחד" המתאימים להם ולהעתיקם למסגרות חיי היום יום. תחומי הפעילות יצירה,
מוזיקה, תנועה ועבודה.
תוכן הפעילות ואופי העבודה של אנשי הצוות מותאמים לצרכיה של הקבוצה, וההצלחה
היא עצם שיתוף הפעולה בין בני המשפחה.
קיימת אפשרות למפגש בודד או לשלושה-ארבעה מפגשים בני 3‎-4 שעות שייערכו במהלך
השנה.
לפרטים: "חוויה פלוס", מרכז להעשרת הקשר המשפחתי,
קיבוץ מגן, ד"נ נגב, מיקוד 85465, טלפקס 07‎-9984616.

"ידידות ולא אלימות" - פעילות חינוכית-קהילתית משותפת להורים, לתלמידים ומורים 11.
האגף לחינוך מבוגרים, בשיתוף עם הפיקוח על הנושא המרכז הדו-שנתי, מציע למנהלי
בתי-הספר היסודיים פעילות מיוחדת לקראת פתיחת שנת הלימודים. הפעילות היא
סדנאית-חווייתית, חד-פעמית, ומטרתה להעצים את תחושת היכולת של תלמידים,
הורים ומורים לפעול בצורה אקטיבית לפיתוח סביבה ידידותית בבית הספר. הפעילות
תונחה על ידי מנחת הורים מוסמכת ובהתנדבות.
מכתב בנושא נשלח לכל מנהלי בתי הספר היסודיים.
לפרטים אפשר לפנות לאגף לחינוך מבוגרים, פקס' 02‎-5601383.

תחרות סרטים קצרים בנושא "הזכות לכבוד והחובה לכבד" 12.
גף תרבות ואמנות בשכונות/המדור לתקשורת שבמשרד החינוך, בשיתוף החברה
למתנ"סים ואגודת "יובל", מקיימים בימים אלה תחרות סרטים קצרים בנושא "המרכז".
התחרות נועדה לאתר ולגלות כשרונות בעלי יכולת כתיבת תסריט ובימוי שיעבירו את
המסר של כבוד הדדי וסובלנות באמצעות המדיום התקשורתי. רשאים להשתתף בתחרות
פעילי תקשורת קהילתית ברחבי הארץ, מוסדות חינוך שתחום פעילותם תקשורת (בתי
ספר, מכללות, מרכזי תקשורת עירוניים וכד') וכן כל אזרח המעוניין להעביר מסר
המתאים לנושא התחרות.
תנאי השתתפות:
יתקבלו סרטים קצרים שאורכם 3‎-10 דקות.
הסרטים חייבים להיות מקוריים וכאלה שלא התפרסמו בעבר.
יתקבלו סרטים בשתי השפות הרשמיות של מדינת ישראל - עברית וערבית.
כל משתתף יהיה רשאי להגיש סרט אחד בלבד.

הסרט יוגש לוועדה עד לתאריך י"ז בתשרי התש"ס, 27.9.99 (הגשה בפורמט(VHS)
אפשר להפיקו בכל פורמט וידיאו, תוך מתן דגש על איכות טכנית סבירה.
אפשר להגיש את הסרטים מטעם המוסד המייצג.
אפשר להגיש סרטים עלילתיים או תיעודיים.
התחרות נושאת פרסים יקרי ערך: למוסד המייצג ציוד וידיאו מקצועי ולצוות ההפקה
מלגות חינוך.
התחרות נערכת בחסות המועצה הציבורית לקידום תרבות ואמנות בשכונות ובערי
הפיתוח.
את הסרטים יש להגיש לאגודת "יובל" בכתובת זו: יד חרוצים 15, ירושלים 93420
(לפני ההגשה יש להירשם אצל שרון מאגודת "יובל", בטל' 02‎-6716255/44).
ההרשמה הטלפונית מסתיימת בתאריך ד' בתשרי התש"ס (14.9.99).

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/1, כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999