2. אורחות חיים במוסדות החינוך
2.2 בריאות
שירותי בריאות לתלמיד
2.2‎-10
1 בספטמבר 1999
תאריך תחולה
הרחבה
מטרת הפרסום 


שירותי בריאות לתלמיד ניתנים על ידי משרד הבריאות באמצעות לשכות הבריאות לילדי הגן
ובית הספר עד כיתה ט'. בכיתות י'-י"ב השירות ניתן מטעם הרשות המקומית או מטעם הבעלות
על בית הספר באמצעות גורמים מקצועיים שונים.
חדר אחות
בכל בית ספר יש להקצות חדר המיועד למתן שירות בריאות - "חדר אחות". חדר האחות נועד
לאפשר מתן שירות מקצועי בצורה בטוחה ונעימה.
חדר האחות חייב להיות ניתן לנעילה ועליו להכיל את הציוד הכללי הזה: ארון נעול לאחזקת
ציוד רפואי ותרופות, מרחב נעול לאחסון רשומות רפואיות, אמצעי חימום וקירור, נקודת
תקשורת, שולחן, כיסאות, ספת בדיקה, שמיכה, פרגוד, שרפרף בגובה 30 ס"מ, פח אשפה עם
מכסה, כיור, ברז מים זורמים, סבון ומגבות נייר, כיסוי לחלונות וסל לניירות.
הציוד הרפואי לחדר האחות יסופק על ידי נותן השירות.

במקרים של תקלות ושיבושים במתן שירותי בריאות לתלמיד יש לפנות תחילה אל לשכות
הבריאות של משרד הבריאות, ובמקרה שהבעיות אינן נפתרות אפשר לפנות אל הגב'
עירית ליבנה, הממונה על הבריאות ועל החינוך לבריאות במשרדנו, טל' 02‎-5603451.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/1(א), כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999