3. ארגון ומינהל
3.1 ארגון העבודה הפדגוגית
שימוש במבחנים של מוסדות פרטיים
3.1‎-7
1 בספטמבר 1999
תאריך תחולה
חדש
מטרת הפרסום 


גופים מסחריים מציעים לאחרונה לבתי הספר מבחנים המבוססים לטענתם על תכניות
הלימודים של משרד החינוך. מבחנים אלו נערכים ללא שיתוף או פיקוח של המשרד, ולכן אין
להשתמש בהם.
בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אילנה זיילר, מנהלת האגף לחינוך יסודי,
טל' 02‎-5603274.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/1(א), כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999