6. דרכי הוראה
6.2 טיולים ופעילות חוץ בית ספרית
טיולים בתנאי מזג אוויר קשים
6.2‎-14

1 בספטמבר 1999
תאריך תחולה
עדכון סעיף 6 בפרק 6
בחוזר מיוחד ו' תשנז
מטרת הפרסום סעיף זה מבטל את סעיף ח' בפרק 6 של החוזר המיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת
החינוך".
1.
הגדרות 2.
שרב: יום שבו הטמפרטורה גבוהה ב-7 מעלות צלסיוס מממוצע הטמפרטורה בשבוע
שלפניו (בחורף יום שרב הוא יום שבו הטמפרטורה היא כ-25 מעלות צלסיוס).
2.1
עומס חום: מדד המגדיר את תנאי האקלים. נגזר מהטמפרטורה ומהלחות בו-זמנית
(עומס חום הוא מדד שניתן להשתמש בו רק כאשר טמפרטורת הסביבה היא מעל
22 מעלות צלסיוס).
2.2
פגיעת חום: מכלול של מצבים, מתשישות ועד מכת חום, הנגרמים עקב מאמץ גופני
שאינו מותאם ליכולת. שכיח בתנאי אקלים חם.
2.3
התייבשות: הפרה במאזן הנוזלים בגוף בעקבות איבוד נוזלים רב (הזעה) שאינו
מפוצה על ידי שתייה נאותה. שכיח במצבים של מאמץ גופני באקלים חם.
2.4
טיולים בחודשי הקיץ (אפריל-אוקטובר) 3.
הודיע החזאי בערב לפני הטיול שיהיו תנאי מזג אוויר קשים מהרגיל (עומס חום
כבד) באזור יעד הטיול, אין לבצע טיולי שטח שנדרש בהם מאמץ גופני. במקרה זה
יידחה הטיול או יותאם למצב שנוצר.
3.1
בתנאי מזג אוויר קשים אפשר לתכנן ביקורים במפעלים, במוסדות, במוזיאונים או
באתרים מוצלים.
3.2
אם הודיעו על עומס חום כבד שישרור במשך היממה, ללא הגבלת שעות, יש לרכז
את ההליכה בשעות הבוקר (עד השעה 9) ובשעות אחר הצהריים (מהשעה 16). בין
השעות האלה יימצאו המטיילים במקומות מוצלים, בנסיעה או בביקור באתר,
ויימנעו ממאמץ גופני.
3.3
את עומס החום ניתן לגזור מהטמפרטורה ומהלחות בהתאם לעקומה שלהלן:

3.4
טיולים בחודשי החורף (נובמבר-מרס) 4.
בחודשי החורף השילוב של טמפרטורה נמוכה ורוח הוא גורם המוגדר כעוצמת קור.
עוצמת הקור מוחמרת כאשר יורד גשם.
4.1
תנאי אקלים קשים בחורף משמעותם טמפרטורה נמוכה, רוח וגשם. במקרה זה אין
לבצע טיולים בשטח (יש להביא בחשבון גם את סכנת השיטפונות).
4.2
הודיע החזאי על טמפרטורות נמוכות לעונה, יבוטל הטיול או יותאם למצב שנוצר. 4.3
יש להקפיד שבתקופת החורף ילבשו הילדים לבוש מתאים, רב שכבתי ומבודד, וכן
שיהיו מצוידים בנעליים מתאימות ובמעיל חיצוני המגן מפני רטיבות.
4.4
מידע על תחזית מזג האוויר אפשר לקבל בשירות המטאורולוגי או במהדורות החדשות.
5.
לחוזר זה מצורפת מפת חלוקת הארץ לאזורי אקלים. אזורים אלה וכינויהם באותיות
מותאמים במדויק לאזורים שניתן לגביהם מידע במהדורת החדשות עבור יחידות צה"ל.
6.
בערב היציאה לטיול ובמהלך הטיול יש להאזין לתחזית מזג האוויר המשודרת במהדורות
החדשות.
7.
בשאלות אפשר לפנות אל חדר המצב לטיולים, טל' 02‎-6222211, ואל מינהלת
הטיולים, טל' 02‎-5603005/6.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/1(א), כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999