שימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון.  לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן.

6. דרכי הוראה
6.2 טיולים ופעילות חוץ בית ספרית
תוספת לסעיף 6.2‎-5 בחוזר הוראות הקבע
נט/4(ג), "הביטחון בטיולים במערכת החינוך -
דרישות כוחות הביטחון לליווי חמוש בטיולים"

6.2‎-15

1 בספטמבר 1999
תאריך תחולה
עדכון חוזר תשנט/4(ג)
סעיף 6.2‎-5

חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


אנו מבקשים להוסיף כמה הוראות לסעיף 6.2‎-5 בחוזר הוראות הקבע נט/4(ג) ולכן נבקש
להחליף את עמ' 1 ו-2 של סעיף זה בעמודים שלהלן.6. דרכי הוראה
6.2 טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית
הביטחון בטיולים במערכת החינוך -
דרישות כוחות הביטחון לליווי חמוש בטיולים
6.2‎-5

1 בדצמבר 1998
תאריך תחולה
עדכון
מטרת הפרסום 


המלווים החמושים יענו על אחד מהתנאים האלה: 1.
כל מי שמורשה או מוצע לשאת כלי ירייה על-פי חוק כלי ירייה 1.1
מתנדב פעיל של המשמר האזרחי (פירוט ראה בסעיף 6.2‎-6 להלן, "ניפוק נשק
לאבטחת טיולים", תת-סעיף 18)
1.2
נושא נשק אישי ברשיון על פי חוק כלי ירייה: כל אזרח הנושא נשק ברשיון כדוגמת
הורה, מורה וכו'
1.3
מי שהוכשר לשימוש בכלי נשק המנופק על-ידי המשטרה ועבר מטווח ב-24
החודשים האחרונים: הורה, מורה, אח בוגר וכו' המתנדבים לליווי ואשר יקבלו
לשם כך נשק מהמשטרה
1.4
מלווה חמוש שנשלח מטעם חברת שמירה/אבטחה בשכר.
1.5
כלי נשק ארוכי קנה המותרים לשימוש 2.
ככלל כלי הנשק המונפקים על ידי המשטרה הם מסוג "קרבין", והם מותרים
לשימוש.
2.1
מותרים רק כלי נשק שדומים להם נמצאים בשירות הצבא/המשטרה. 2.2
בשל בעיות בטיחות אסור להשתמש בנשק מסוג "עוזי" לליווי טיולים. 2.3
אסור להשתמש בכלי נשק צה"לי בליווי טיולי מוסדות חינוך, אלא אם מדובר באיש
צבא קבע המלווה את אחד מבני משפחתו מדרגה ראשונה.
2.4
אזור 1 - אזור שבאחריות צה"ל 3.
כל טיול באזור 1 מחייב הגשת בקשה ללשכות לתיאום טיולים של משרד החינוך
התרבות והספורט המופעלות על ידי החברה להגנת הטבע עד 21 יום לפני הטיול.
טיול בתחום זה מחייב מלווים חמושים בנשק ארוך קנה, ובכלל זה בעת נסיעה
מיישוב ליישוב, להוציא את האזורים שבגינם הותרו הקלות והמפורטים בהמשך.
3.1
בכמה גזרות בתוך אזור 1 אפשר צה"ל נשיאת אקדחים בלבד; בכך הוא צמצם את
האזור המחויב בנשיאת נשק ארוך קנה (פירוט ראה ב-4‎-6 להלן).
3.2
אסור בהחלט לקיים טיולים בכל אתר, מסלול או שטח שאינו בריבונות ישראלית
מלאה (שטחי
A באוטונומיה, האי נהריים ואזור צופר בערבה).
3.3
באזורי יהודה, שומרון וחבל עזה אסור לקיים פעילות לילה רגלית וטיולי שטח
ליליים מחוץ לתחום היישובים.
3.4
צמצום "אזור 1" במרחב פיקוד הצפון 4.
אזור 1, המחייב נשיאת נשק ארוך קנה במרחב הצבאי של פיקוד הצפון, צומצם.
המידע המפורט נמצא בידי לשכות התיאום של משרדנו המופעלות על ידי החברה
להגנת הטבע.
4.1
מרבית אזור רמת הגולן אינו מחייב נשיאת נשק ארוך קנה. יש חובת נשיאת נשק
ארוך קנה מצפון וממזרח לאזור שגבולותיו הם:
4.2
בצפון: מצומת הבניאס, לאורך ציר הנפט עד לצומת ווסט, לאורך כביש 959,
עד לצומת בראון (הר בנטל)
4.2.1
במזרח: מצומת בראון ודרומה, לאורך כביש 98, עד צומת חמת גדר. 4.2.2
חובת נשיאת נשק ארוך קנה קיימת אך ורק צפונית לכביש הצפון, בקו שמראש
הנקרה ועד מרגליות, ובאזור שמצפון לכביש עוקף כפר גלעדי-צומת המצודות-צומת
הבניאס.
4.3
במובלעות הבאות ניתן לשאת אקדחים בלבד: ראש הנקרה, מטולה-נחל עיון. 4.4
הטיול באזורים שבהם הותר ליווי חמוש באקדח יהיה לפי מפתח של מלווה אחד
חמוש לכל 50 תלמידים, או, לחלופין, לכל כלי רכב, בדומה לאזור משטרתי.
4.5
טיולים בשטח העירוני ובנסיעה מיישוב ליישוב פטורים מליווי חמוש. 4.6
הליווי החמוש בנשק ארוך באזור 1 יהיה לפי המפתח הזה: 4.7
עד 100 מטיילים: 3 כלי נשק ארוכי קנה. 4.7.1
מעל 100 מטיילים, במקצב של 50 תלמידים, ייתוספו כלי הנשק האלה: ל-50
ראשונים נשק ארוך קנה, ל-50 הבאים אקדח, וכך הלאה, במחזוריות של נשק
ארוך ואחריו קצר.
4.7.2

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/1(א), כ' באלול התשנ"ט, 1 בספטמבר 1999