2. אורחות חיים במוסדות החינוך
2.5 עישון, סמים ואלכוהול
מניעת עישון הבאזז (תערובת של זרעי צמחים
שונים המשנים את מצב התודעה)
2.5‎-4
3 באוקטובר 1999
תאריך תחולה
חדש
מטרת הפרסום 


לאחרונה פורסמה באמצעי התקשורת תופעת מכירת הבאזז. הבאזז הוא חומר שמעשנים אותו,
והוא מורכב מתערובת של זרעי צמחים שונים המשווקת לציבור בלוויית ציור של עלה
מריחואנה.
לדברי המפרסמים התערובת אינה מכילה חומרים האסורים על פי החוק, אולם בעת ובעונה
אחת המפרסמים, המכירים היטב את החומר ואת השפעותיו, מזהירים:
החומר פוגע בעירנות ובשיקול הדעת, ולכן אסור לנהוג כ-8 שעות לאחר העישון.
-
הוא אסור לשימוש על ידי נשים בהיריון, אנשים הסובלים מבעיות לב ולחץ דם, מפעילי
מכשירים וכד'.
-
הוא אסור לשימוש על ידי צעירים מתחת לגיל 21.
-
הוא אסור לשימוש בלוויית תרופות ואלכוהול (בדומה לסמים אחרים).
-
כמו כן, המפרסמים ממליצים להיוועץ ברופא לפני השימוש.
מנהלי בתי הספר מתבקשים להתריע בפני התלמידים על סכנת השימוש בחומרים בלתי
מזוהים, להנחותם ל לאזהרות ולתופעות הלוואי המודגשות ולכוונם לגלות מידת
אחריות אישית שלא להתפתות ולהתנסות בחומרים שהשפעתם עלולה לגרום נזק נפשי
ובריאותי.
בשאלות אפשר לפנות אל הגב' רות לקט, ראש היחידה לתכניות
מניעת עישון סמים ואלכוהול, טל' 02‎-5603233 ו-02‎-5603874הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/2(א), כ"ג בתשרי התש"ס, 3 באוקטובר 1999