שימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון.  לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן.


6. דרכי הוראה
6.2 טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית
מלווים רפואיים בטיולים - תיקון לסעיף
6.2‎-11 בחוזר נט/4(ג)
6.2‎-16
בחוזר נט/4(ג), בסעיף 6.2‎-11, פרסמנו הנחיות לגבי מלווים רפואיים בטיולים. אנו מבקשים
להחליף את העמודים 1 ו-2 של סעיף זה בדף שלהלן:


הביטחון בטיולים במערכת החינוך -
מלווים רפואיים בטיול
6.2‎-11
1 בדצמבר 1998
תאריך תחולה
עדכון חוזר תשנט/4(ג)
סעיף 6.2‎-11

חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


כל מלווה רפואי חייב לשאת תעודה בת תוקף המעידה על הסמכתו: 1.
מגיש עזרה ראשונה (מע"ר): בוגר קורס שמשכו 44 שעות; עבר רענון 20 שעות
בתום כל שנתיים ומציג תעודה על כך.
1.1
חובש: בוגר קורס חובשים צבאי או פאראמדיק או חובש נהג אמבולנס פעיל במד"א.
האישור לחובש תקף עד תום שנתיים משחרורו משירות בצה"ל. החובש יעבור
השתלמות רענון במד"א בתום כל שנתיים, ויציג תעודה המעידה על כך.
1.2
רופא: עונה על כל הצרכים. 1.3
אחות מוסמכת ונהג אמבולנס במד"א יכולים לשמש כמע"ר בתנאי שהם נושאים
תעודה המסמיכה אותם לכך. בכל מקרה הם אינם תחליף לחובש.
1.4
הסתייעות במלווה הרפואי בזמן טיול 2.
מגיש העזרה הראשונה והחובש יכולים להיכלל במסגרת המלווים המבוגרים ובכפל
תפקיד (כדוגמת מלווה חמוש ומגיש עזרה ראשונה).
2.1
בטיול באזור מיושב רצוף שמוסד החינוך נמצא בו אין חובה לצרף מלווה רפואי.
בכל טיול אחר יש לצרף מלווים רפואיים.
2.2
בטיול שנדרש בו אישור של גורמי הביטחון רשאים גורמים אלו לדרוש מלווים
רפואיים מעל למפורט בטבלה בחוזר מיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך".
2.3
יש לצרף מלווה רפואי לכל רכב המסיע ילדים לטיול שמחוץ לתחום היישוב. נהג
האוטובוס, אם הוא הוסמך כמע"ר והוא עומד בדרישות המשרד להכשרה ולרענון
(כל שנתיים), יכול לשמש מלווה רפואי בשלב הנסיעה.
2.4
יש לצרף חובש (במקום מגיש עזרה ראשונה), גם לטיול המונה פחות ממאה
תלמידים, במקרים אלו:
2.5
בטיול הכרוך בהליכה רגלית רצופה מעל 15 ק"מ ליום 2.5.1
בטיול שמתוכננים במהלכו טיפוס וגלישה במצוקים (סנפלינג) או גלישה
זוויתית
2.5.2
בטיול שלפי הערכתו ושיפוטו של מתכננו צפוי לאורך המסלול קושי ביצירת
קשר בשל מרחק או מיסוך או צפוי קושי בהגעת פינוי רפואי רכוב בשל חוסר
דרכי גישה, או שסביר כי עזרה תגיע תוך מעל ל-60 דקות ממועד האירוע.
2.5.3
כל מלווה רפואי (מגיש עזרה ראשונה וחובש) יצויד בתרמיל עזרה ראשונה. מאחר שיש
שוני בהכשרה ובמיומנות של מגיש העזרה הראשונה ושל החובש, תפורטנה להלן
התכולות של תרמילי העזרה הראשונה של שניהם:
3.

1
10
10
20
3
2
1
2
10
2
10
2
50
20
תכולת התרמיל של החובש
תרמיל גב
משולשים
אגדים (גדלים שונים)
פד גזה X33 סטרילי
חוסם עורקים
חוסם ורידים
תחבושת מתילן לכוויות
פדים גדולים
סיכות ביטחון
תחבושות אלסטיות
תחבושות אישיות
תחבושות בטן
אקמול רגיל בכדורים
אגד מידבק
3.1

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/2(א), כ"ג בתשרי התש"ס, 3 באוקטובר 1999