6. דרכי הוראה
6.2 טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית
זיוף תעודות מגיש עזרה ראשונה (מע"ר)
(תשס)6.2‎-3
על פי הנחיות חוזר המנכ"ל חובה לצרף מלווה רפואי לכל טיול ובכל יציאה מחוץ לבית הספר.
חברות אחדות "מכשירות" באופן מזורז אנשים שאין להם כל רקע בנושא ומציידות אותם
בתעודת מע"ר המעידה לכאורה כי נושאה עבר הכשרה של 44 שעות.
יש לברר אם המע"ר שנשלח לבית הספר אכן קיבל הכשרה מתאימה. אם מתברר שהוא אינו
מתאים, יש לדווח למינהלת הטיולים באיזו חברה מדובר ואין להעסיק את המע"ר.
לפרטים אפשר לפנות אל מר רוני נעמן, מנהל מינהלת הטיולים,
טל' 02‎-5603005/6.

הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל תשס/2(א), כ"ג בתשרי התש"ס, 3 באוקטובר 1999