6. דרכי הוראה
6.5 עזרי לימוד
"דעת" - מקבץ אתרי אינטרנט בלימודי
היהדות והרוח
(תשס)6.5‎-2
"דעת" הוא אתר האינטרנט של מינהל החינוך הדתי ושל מכללת ירושלים לבנות. באתר: תנ"ך,
תושב"ע, ספרות, אזרחות, תולדות ישראל, מבחנים, כתבי עת, מחשבת ישראל, שבת ומועד,
משפחה, תפילה, לימודי תקשורת, פיתוחי מולטימדיה, רפואה והלכה, דילמות ערכיות, שואה,
גטו ורשה, אמנות, ארגון מורים, חינוך בחינוך. בקרוב: שמיטה.
הכתובת: www.daat.ac.il.


הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל תשס/2(א), כ"ג בתשרי התש"ס, 3 באוקטובר 1999