7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
7.12 תחרויות
תחרות בית הספר הנאה, שנת התש"ס
(תשס)7.12‎-1
התחרות על שלושת שלביה
1.
משרד החינוך, באמצעות הפיקוח על לימודי החקלאות ואיכות הסביבה ובשיתוף המינהל
לחברה ולנוער והמשרד לאיכות הסביבה, מכריזים על תחרות בית הספר הנאה לשנת התש"ס.
התחרות מיועדת לכל בתי הספר במערכת החינוך, והיא תכלול שלושה שלבים: השלב הראשון
יאורגן ויופעל על ידי המחוזות. בשלב זה ימליצו המפקחים הכוללים על בתי הספר המצטיינים
באזור פיקוחם בהתאם למדדים של התחרות ועל סמך היכרותם עם בתי הספר במהלך שנת
הלימודים התש"ס ועד מועד התחרות. מומלצי השלב הראשון יעברו לשלב השני של התחרות.
בשלב השני תפעל ועדת שיפוט מחוזית שתמונה על ידי מנהל המחוז. לשלב זה יגיעו 1‎-2 בתי
ספר מכל אזור של מפקח כולל.
ועדת השיפוט המחוזית תעריך את בתי-הספר בהתאם למדדי התחרות ותמליץ על שני בתי ספר
שייצגו את המחוז בשלב השלישי, שהוא השלב הארצי.
השלב השני יסתיים ביום שני, ה' בניסן התש"ס, 10.4.2000, ועד יום זה יש להעביר למר
ישראל ויסנשטרן, המפמ"ר למדעי החיים והחקלאות וללימודי הסביבה, את שמות שני בתי
הספר המייצגים את המחוז בשלב הארצי.
בשלב השלישי תעריך ועדה ארצית המורכבת מנציגי שני המשרדים השותפים לתחרות את כל
בתי הספר שעלו לשלב הארצי.
טקס הסיום ייערך בחודש סיוון (יוני) בהשתתפות ראשי שני המשרדים.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר ישראל ויסנשרטן, המפמ"ר למדעי החיים
והחקלאות וללימודי הסביבה, טל' 03‎-6922854/3 ו-052‎-658726.


נספח
2.
מדדים להערכת בתי ספר בתחרות בית הספר הנאה - שנת התש"ס

מצב הניקיון (35 נקודות) ניקוד
(כל תת-סעיף מקנה 5 נקודות לכל היותר)
- הניקיון סביב גדר בית הספר והסביבה החיצונית הקרובה
- ניקיון חצר בית הספר (כולל פחי אשפה)
- ניקיון השירותים (כולל נייר, ברזים, כיורים, סבון וכד')
- ניקיון המסדרונות
- ניקיון הכיתות (כולל פחי אשפה)
- ניקיון חדרי הספח (אולם ההתעמלות, המעבדה וכו')
- ניקיון הכניסה לבית הספר


סה"כ
1.
טיפוח בית הספר וסביבתו (54 נקודות)
(כל תת-סעיף מקנה 6 נקודות לכל היותר)
- השילוט
- גינון החצר
- גינון הכניסה
- גינון המסדרונות (עציצים ואדניות)
- מתקני המשחקים
- הברזיות
- פינות הישיבה
- טיפוח הכיתות
- התחזוקה הכללית של המבנה (צבע)
- פינות מיוחדות (כמו מרכזי למידה, תערוכות, תמונות וכו').


סה"כ

ניקוד

2.
פעילות סביבתית מיוחדת (6 נקודות)
(כל תת-סעיף מקנה 2 נקודות לכל היותר)
- מחזור
- איסוף סוללות
- חממות לימודיות
- לימודי סביבה שנתיים


סה"כ
3.

פעילות בקהילה (6 נקודות)
(כל תת-סעיף מקנה 2 נקודות לכל היותר)
- טיפול בגנים ציבוריים
- טיפול באנדרטת זיכרון
- סיוע בבתי אבות


סה"כ
4.

הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל תשס/2(א), כ"ג בתשרי התש"ס, 3 באוקטובר 1999