7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
7.8 נוער שוחר מדע
פעילות נוער שוחר מדע
(תשס)7.8‎-1
פעילות נוער שוחר מדע מתקיימת בכל האוניברסיטאות, במוסדות מחקר אקדמיים ובמוסדות
להשכלה גבוהה, במסגרות של ימי עיון בשעות הבוקר ובחוגים בשעות אחר הצהריים. מטרות
הפעילות לפתוח לתלמידים אשנב לנושאים שאינם נכללים בתכנית הלימודים של בית הספר,
להציג לפניהם בעיות שונות במדעים, דרכי חשיבה במדעים ובטכנולוגיה ואת סביבת המחקר
המדעית, על ידי מפגש עם מדענים. הפעילות נתמכת על ידי המחלקה לנוער שוחר מדע במינהל
למדע ולטכנולוגיה שבמשרדנו. החוגים מיועדים לכל נער ונערה המתעניינים בנושאים אלו,
וההשתתפות בהם אינה תלויה בבחינות כניסה.
בשנת הלימודים התש"ס תתקיים פעילות במוסדות האלה:


מס' הטלפון שם הרכז המוסד
02‎-6585508,
02‎-6584418
דוד זילכה האוניברסיטה העברית
07‎-6461086,
07‎-6461087
נחמה רובין אוניברסיטת בן גוריון
03‎-5318207 ד"ר יהודה שלזינגר אוניברסיטת בר אילן
03‎-6408469,
03‎-6423380
שירה שופטי אוניברסיטת תל אביב
04‎-8515202 ד"ר מיכאל
פרידלנדר
המכון לחקר הימים והאגמים
04‎-8293100 ד"ר דורון אדלנדינג הטכניון
06‎-6953500,
06‎-6953506
אורי אלון מיג"ל, מרכז ידע גליל
08‎-9343945,
08‎-9342970
ד"ר נטע מעוז מכון ויצמן
03‎-9683650 ד"ר צבי וינברג מינהל המחקר החקלאי - מכון וולקני
03‎-9065111 רננה אברון המכללה האקדמית יהודה ושומרון
08‎-8588052 ד"ר אבי רוזנשראוך
מכללת אחווה
02‎-6751297 בועז סלוק בית הספר הגבוה לטכנולוגיה
04‎-9838774 ד"ר ניצה יוגב מכללת אורנים, המכון לשיפור דרכי
ההוראה
08‎-9434689 ד"ר יגאל גור המרכז למחקר גרעיני, נחל שורק
09‎-8639341 נטע שפר מכללת זינמן שבמכון וינגייט
06‎-6773749,
06‎-6773748
ד"ר אילן לולב מכללת עמק הירדן

לבירורים נוספים: ד"ר יעל גבריאלי, המחלקה לנוער
שוחר מדע, המינהל למדע ולטכנולוגיה, טל' 02‎-5603143, פקס' 02‎-5602600.הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל תשס/2(א), כ"ג בתשרי התש"ס, 3 באוקטובר 1999