9. תכניות לימודים
9.4 חינוך לערכים
אירועי יום הזיכרון הממלכתי
ליצחק רבין ז"ל במערכת החינוך
(תשס)9.4‎-2
כללי 1.
יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין ז"ל יצוין, על פי "חוק יום הזיכרון ליצחק רבין
התשנ"ז-1997", ביום ה', י"א במרחשוון התש"ס, 21.10.99.
1.1
סעיף 2 לחוק קובע כי "הדגלים במוסדות המדינה ובמחנות צה"ל יורדו לחצי
התורן", והוא חל על כל מוסד חינוכי.
1.2
סעיף 5 לחוק קובע כי:
"בבתי הספר יצוין יום הזיכרון -
1.3
בפעולות שבהן יועלו דמותו ופועלו של יצחק רבין; (א)
בפעולות שיוקדשו לחשיבות הדמוקרטיה בישראל ולסכנת האלימות לחברה
ולמדינה".
(ב)
סעיף 5 חל על כל בתי-הספר, ללא הבדל השתייכות, מיקום או מעמד.
מוסדות החינוך 2.
רצף חינוכי
במהלך יום-הזיכרון כולו תתקיים פעילות חינוכית בכיתות או במסגרות אחרות. יש
לחתור לכך שפעילות זו תתחיל עוד קודם לכן ושיום-הזיכרון יסכם אותה, לימודית
ורגשית.
2.1

טקס מוסדי
מומלץ ביותר לקיים במהלך היום טקס מוסדי. בטקס, כמו בשאר הפעילויות, יבואו
לידי ביטוי שני הנושאים הייחודיים המוזכרים בחוק, ואין להסתפק באחד מהם
בלבד. בבתי הספר הממלכתיים דתיים יכללו הטקסים אפיונים ייחודיים ברוח
החינוך הממלכתי-דתי (איגרת מיוחדת ובה הצעות ייחודיות תישלח לכל בתי הספר
הממ"ד).
2.2
זכר רבין
דמותו ופועלו של יצחק רבין יועלו תוך הדגשת היותו פטריוט יהודי וישראלי:
בנעוריו כלוחם בפלמ"ח; בבחרותו כמפקד וכפורץ הדרך לירושלים הנצורה בתש"ח;
בשירותו הארוך בצה"ל; בתפקידו כרמטכ"ל הניצחון, כמאחד ירושלים וכנושא
"נאום-הר-הצופים" במלחמת ששת הימים; בשירותו כשגריר ישראל בארה"ב;
בכהונתו הראשונה כראש-הממשלה שחתמה על הסכמי-הביניים עם מצרים;
בכהונתו האחרונה כראש-ממשלה שבעיצומה נרצח - כמחדש ההשקעות בתשתיות
ובחינוך, כעושה השלום עם ירדן וכמוביל המאמץ להגיע להסדר עם הפלסטינים.
2.3
דמוקרטיה ואלימות
בצד העלאת דמותו ופועלו של יצחק רבין, תוקדשנה פעילויות לימודיות וחינוכיות,
באופנים שונים, תוך התאמה לנתוניו הייחודיים ולמאפייניו של כל מוסד חינוכי,
לנושאים האלה:
2.4
הבהרת פגיעתה החמורה של האלימות בערכי מוסר אוניברסליים, לאומיים
ודתיים
(א)
הבהרת סכנתה של האלימות בענייני הציבור והמדינה לאינטרס הקיומי
המתמשך של העם היהודי במדינתו
(ב)
בירור ייחודו של רצח מנהיג נבחר כסוג של התנקשות במדינה ופגיעה בכל
אזרחיה
(ג)
בירור המשמעות של "אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו" (ד)
ההכרה בכללי המשטר הדמוקרטי כדרך יחידה לקבלת הכרעות מעשיות,
כאשר אלה נדרשות, בכל סוג של מחלוקת בענייני הציבור והמדינה
(ה)
ההכרה בחובתם של כל האזרחים, ללא הבדל השקפה, לכבד ולקיים את חוקי
המדינה.
(ו)

פעולות משותפות
נוסף לפעילות הכיתתית, השכבתית והמוסדית, מומלץ ליזום ולקיים, ביום הזיכרון
ובימים הסמוכים לו, פעילויות משותפות עם הורים, עם בתי-ספר ממגזרים שונים,
עם מתנ"סים ועם גורמי-קהילה.
2.5
הבהרה
בפעילויות יום הזיכרון שתתקיימנה בבית הספר ישתתפו כל התלמידים. אין לקיים
ביום זה טיולים או פעילויות אחרות.
2.6
יישובים ומחוזות 3.
אירועים, טקסים ורבי-שיח יתקיימו ביזמות של רשויות מקומיות, מתנ"סים וועדי-הורים
יישוביים. פעילויות מחוזיות של המשרד תיקבענה על ידי מנהלי המחוזות.
אירוע מרכזי 4.
כנס הפתיחה המרכזי של משרדנו לאירועי הזיכרון ליצחק רבין ז"ל יתקיים בשיתוף
מרכז יצחק רבין לחקר ישראל ומרכז ההסברה באולפן עקיבא בנתניה, ביום ד', ג'
במרחשוון התש"ס, 13.10.99, בשעות אחר הצהריים והערב, בהשתתפותו של שר
החינוך, מר יוסי שריד. בכנס ילמדו וידונו יחדיו מחנכים מכל המגזרים.
4.1
נוסף לאירוע המרכזי יקיים מינהל החברה והנוער, בשיתוף מרכז ההסברה, עצרת
נוער מרכזית, ביום הזיכרון עצמו (יום ה', י"א במרחשוון התש"ס, 21.10.99,
בשעה 12). האירוע ישודר בטלוויזיה החינוכית.
4.2
מרכז יצחק רבין לחקר ישראל 5.
מרכז יצחק רבין לחקר ישראל יציע השנה לבתי הספר את החומרים ואת הפעילויות
האלה:
ערכה צומחת: לערכה החינוכית שהופקה בשיתוף עם מטח לפני שנתיים נוספות מדי
שנה הפעלות חדשות. גם השנה תופצנה לבתי הספר, ללא תשלום, הפעלות חדשות
(לבתי ספר יסודיים ועל יסודיים) לקראת תחילת שנת הלימודים.
5.1
בתי ספר המעוניינים בערכת ההפעלה המקורית יפנו לתא טלמסר 03‎-7651516.

השתלמות בית ספרית: דמוקרטיה ברגעי מבחן: זוהי השתלמות לחדרי מורים בת
שלושה מפגשים בני 4 שעות ללא תשלום. ההשתלמות משלימה את תכניה של
"הערכה הצומחת" ומתמקדת בכלים להתמודדות עם מצבי מחלוקת תוך שמירה על
כללי הדמוקרטיה ובדרכים לפתרון סכסוכים ללא אלימות (בשיתוף מטח).
5.2
לקבלת פרטים ולהרשמה נא לפנות לתא טלמסר 03‎-7651516.

"שלום, חבר" זוהי ערכת הנצחה מיוחדת, הכוללת את קורות חייו של יצחק רבין
ז"ל, נאומים נבחרים, לקט מאמרים שפרסם, וכן הספדים ומכתבים של הציבור
הרחב. לערכה מצורפות קלטת שמע של נאום הר הצופים והנאום האחרון בעצרת
השלום, וכמו כן תמונות מפרקים שונים בחייו.
עלות הערכה: 45 ש"ח.
5.3
ערכת תמונות (בגודל פוסטר). אלו תמונות של יצחק רבין ז"ל בשלבים שונים של
חייו המיועדות לתלייה בפינות הנצחה וזיכרון. עלות הערכה: 25 ש"ח.
5.4
המעוניינים לרכוש את הערכות ישלחו המחאה למרכז יצחק רבין לחקר ישראל,
ת"ד 17538, תל אביב. לבירורים אפשר לפנות לתא טלמסר 03‎-7653511.
מאגר-מרצים מומחים: המרצים ירצו בנושאים שונים לקראת יום הזיכרון.
5.5
לקבלת רשימת המרצים ללא תשלום נא לפנות לתא טלמסר 03‎-7651585.

כנס מיוחד במלאת חמש שנים להסכם השלום עם ירדן: הכנס יתקיים בתאריכים
ז'-ח' במרחשוון התש"ס, 18.10.99‎-17. הודעות תתפרסמנה לקראת האירוע.
לקראת הכנס יופק בשיתוף מרכז ההסברה סרט תיעודי קצר על השלום עם ירדן ועל
תפקידם של יצחק רבין ז"ל והמלך חוסין בתהליך השגתו.
5.6
פרטים באתר האינטרנט www.rabincenter.org.il.

מרכז ההסברה
6.
אירועי זיכרון 6.1
"ילדי הנרות זוכרים את יצחק רבין" - טקס פתיחת אירועי הזיכרון בבית
הנשיא - יתקיים ביום רביעי, י' במרחשוון התש"ס, 20.10.99, בשעה 17
(ההשתתפות עפ"י הזמנות).
(א)
טקס האזכרה הממלכתי יתקיים ביום חמישי, י"א במרחשוון התש"ס,
21.10.99, בשעה 15, בהר הרצל בירושלים (ההשתתפות עפ"י הזמנות).
(ב)
עצרת נוער מרכזית לזכרו, ביזמת מינהל החברה והנוער, תתקיים ביום חמישי,
י"א במרחשוון התש"ס, בשעה 12, בתיאטרון ירושלים. העצרת תשודר
בטלוויזיה החינוכית בשידור ישיר.
(ג)
סרטים ותכניות אורקוליות 6.2
סרטי וידיאו למכירה או להשאלה על דמותו ועל פועלו של יצחק רבין
ז"ל (ביניהם הסרט "יומן ראש הממשלה" שהופק ע"י מרכז ההסברה וזכה
בפרס האוסקר הישראלי ובפרסים אחרים בחו"ל)
(א)
חיזיון אורקולי, "הוא היה שם", על חייו ועל פועלו של יצחק רבין ז"ל (ב)
בהכנה: "5 שנים לשלום עם ירדן", סרט דוקומנטרי על השלום עם ירדן, תוך
התמקדות בתפקידם של רבין וחוסיין להשגתו, בשיתוף עם מרכז יצחק רבין
לחקר ישראל.
(ג)
פרסומים 6.3
מסדרת "דע את עמך": אישים ומנהיגים - יצחק רבין ז"ל, תרפ"ב-תשנ"ו
(1922‎-1995), מאת מרדכי נאור, התשנ"ו
(א)
מסדרת "מסמך": יצחק רבין ז"ל, דברים לזכרו בישיבה מיוחדת של הכנסת, כ'
במרחשוון התשנ"ו
(ב)
תמונה של יצחק רבין, בגודל X7050 ס"מ (ג)
כרזת יצחק רבין, משולבת עם ציוני דרך בחייו, בגודל X10070 ס"מ (כרזה
חדשה)
(ד)
פעולות הסברה לציבור 6.4
כנס מחנכים ארצי
בהשתפות שר החינוך, יוסי שריד, יתקיים כנס ביום רביעי, ג' במרחשוון
התש"ס, 13.10.99, בין השעות 15.30‎-20, באולפן עקיבא. הכנס הוא ביזמת
המינהל לחינוך ערכי, מרכז יצחק רבין לחקר ישראל ואולפן עקיבא
(ההשתתפות עפ"י הזמנות).
(א)
"אוהל הידברות"
ביום שלישי, ט' במרחשוון התש"ס, 19.10.99, יוצב בכיכר רבין בתל-אביב
"אוהל הידברות". בשעות הבוקר יתקיימו באוהל מפגשים מונחים בין קבוצות
תלמידים ובשעות הערב בין קבוצות שונות של מתעניינים. "אוהל ההידברות"
יפעל גם למחרת, ביום רביעי, י' במרחשוון התש"ס, 20.10.99: בשעות הבוקר
לתלמידים ובשעות אחר הצהריים לתנועות נוער. הפעילות תתקיים ביזמת
"גשר", מפעלים חינוכיים.
(ב)
נוסף לכך מקיים מרכז ההסברה מערכת ענפה של פעילויות הסברה לזכרו של
יצחק רבין ז"ל במוסדות חינוך, במתנ"סים ובשיתוף ארגונים שונים ורשויות
מקומיות ברחבי הארץ. בין הפעילויות:
(ג)
הרצאות על דמותו ועל פועלו של יצחק רבין ז"ל -
כנסים/ימי עיון/ערבי עיון למורים ולאנשי חינוך -
פעולות תרבות וחינוך חברתי בנושא ההשלכות של רצח יצחק רבין ז"ל
על המדינה ועל החברה בישראל, בשילוב הקרנת סרטים דוקומנטריים
והפעלת תכניות אורקוליות
-
שילוב תלמידי בתי הספר באירועים עירוניים לזכרו המופקים על ידי
מרכז ההסברה.
-
לקבלת פרטים ולהזמנות יש לפנות למשרדים המחוזיים של מרכז ההסברה:
מחוז ירושלים: רח' הלל 14, ת"ד 2740, מיקוד 91027,
טל' 02‎-6242248/9, פקס' 02‎-6243863
-
מחוז תל-אביב והמרכז: רח' קפלן 2, ת"ד 20052, מיקוד 64734,
טל' 03‎-6916040, פקס' 03‎-6964743
-
מחוז חיפה והצפון: מגדל הנביאים, רח' כורי 2, ת"ד 4136, מיקוד 33045,
טל' 04‎-8622361/2, פקס' 04‎-8620991
-
מחוז באר-שבע והדרום: בית נועם, שדרות שז"ר 21, מיקוד 84894,
טל' 07‎-6233906, פקס' 07‎-6233907
-
מחוז נצרת: בניין עוואד עפיפי, ת"ד 4111, מיקוד 16101,
טל' 06‎-6555210, פקס' 06‎-6554194.
-
כתובת אתר האינטרנט: www.education.gov.il/hasbara.
הטלוויזיה החינוכית
7.
ביום ה', י"א במרחשוון התש"ס, 21.10.99, יום הזיכרון לרצח יצחק רבין ז"ל, תשדר
הטלוויזיה החינוכית שידורים מיוחדים שיעמדו בסימן הזיכרון, חשבון הנפש והפקת
הלקחים. יצוינו במיוחד: העברת הטקס המרכזי בשידור ישיר והמשדר "קלפים פתוחים"
שישודר בחינוכית 2 בשעה .17.30
"גשר" - מפעלים חינוכיים
8.
"גשר" - מפעלים חינוכיים, בשיתוף מרכז ההסברה, תקיים כמה אירועים:
כמוזכר לעיל, ביום ג', ט' במרחשוון התש"ס, 19.10.99, יוצב בכיכר רבין בתל
אביב אוהל "גשר" להידברות, למפגש ולדיון לתלמידים בבוקר ולקהל הרחב בשעות
הערב.
8.1
אוהל המפגש יפעל גם למחרת (ב-י' במרחשוון התש"ס, 20.10.99), לתלמידים
בבוקר ולתנועות הנוער אחר הצהריים.
8.2
ביום הזיכרון עצמו יופעל אוהל צום ולימוד ברחבת הר הרצל. 8.3

במהלך השבוע שלפני יום הזיכרון ייערכו מפגשים במתנ"סים ברחבי הארץ ובאתר
האינטרנט www.gesher.co.il.
8.4
בתי הספר המעוניינים לקבל ערכת הפעלה, ללא תשלום,
יפנו לטלמסר 03‎-7561999 או לטל' 02‎-6241015.
דף מקורות ללימוד
9.
קובץ טקסטים לעיון ולדיון בחדרי-מורים ובכיתות נמצא בהכנה על ידי המינהל לחינוך
ערכי ומרכז יצחק רבין לחקר ישראלי, ויישלח לבתי-הספר בהקדם.
מקורות וחומרי-עזר (רשימה חלקית)
10.
אפשר להיעזר במקורות ובחומרי העזר שלהלן:
על סדר היום - יצחק רבין תרפ"ב-תשנ"ו, מהדורה מיוחדת בשבעה למותו של ראש
ממשלת ישראל, הוצאת מינהל החברה והנוער, המזכירות הפדגוגית והמינהל
הפדגוגי-שפ"י, התשנ"ו.
-
דרך ארץ, לחיות בעולם של כבוד הדדי, האגף לחינוך יסודי, התשנ"ה. -
צעירים מדברים אחרת, יצחק רבין, 1922‎-1995, שלושים למותו, האגף לחינוך
יסודי, התשנ"ו.
-
על סדר היום - יצחק רבין ז"ל, שנה למותו - מרחשוון התשנ"ז, מינהל החברה
והנוער, התשנ"ז.
-
פנים לכאן ולכאן, גיליון 46, משרד החינוך התרבות והספורט, היחידה לחינוך
לדמוקרטיה ולדו-קיום, מכללת לוינסקי, מרחשוון התשנ"ז.
-
למען אחיי ורעיי, קובץ מאמרים, מקורות ותגובות, מינהל החינוך הדתי, ירושלים,
טבת התשנ"ו.
-
דע את עמך: אישים ומנהיגים: יצחק רבין, תרפ"ב-תשנ"ו (1922‎-1995), מאת
מרדכי נאור, מרכז ההסברה, התשנ"ו.
-
מסמך יצחק רבין ז"ל, דברים לזכרו בישיבה מיוחדת של הכנסת: כ' במרחשוון
התשנ"ו, מרכז ההסברה, התשנ"ו.
-
יום הזיכרון ליצחק רבין - ערכות לבית הספר היסודי והעל יסודי, הפעלות חינוכיות,
מקורות והצעות להתמודדות עם מחלוקות ותכנים לטקס יום הזיכרון, מרכז יצחק
רבין לחקר ישראל ומטח, היחידה לאקטואליה ולהפעלות, התשנ"ז, ועדכונים
בהתשנ"ח ובהתשנ"ט.
-
חופש ביטוי והסתה - תכנית לימודים בנושא שפה ופוליטיקה, מדרשת אדם,
התשנ"ח.
-
לא בשמים היא, קטעי לימוד ועיון, משרד החינוך התרבות והספורט, התשנ"ט. -
יום הזיכרון במלאת שלוש שנים לרצח ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין ז"ל, חוברת
הפעלות לנציגי התלמידים והנוער, מינהל החברה והנוער, משרד החינוך התרבות
והספורט, התשנ"ט.
-
המינהל לחינוך ערכי במשרדנו, בשיתוף מרכז יצחק רבין לחקר ישראל, ירכז השנה את אירועי
יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין במערכת החינוך.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למינהל לחינוך ערכי, טל' 02‎-5601786/8.


הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל תשס/2(א), כ"ג בתשרי התש"ס, 3 באוקטובר 1999