9. תכניות לימודים
9.7 מקצועות הלימוד
השתלמות בנושא "הוראת האזרחות על פי
תכנית הלימודים החדשה"
(תשס)9.7‎-5

הפיקוח על הוראת האזרחות מקיים מערך הדרכה הנותןם תמיכה והנחיה למורים המלמדים
אזרחות החטיבה העליונה, בנושאי תוכן, דידקטיקה של המקצוע והערכת הישגים.

כמו כן, במהלך שנת הלימודים התש"ס תקיימנה המדריכות לאזרחות במחוזות השונים
השתלמויות בנושא "הוראת האזרחות על פי תכנית הלימודים החדשה". ההשתלמויות
מתקיימות בדרך כלל בימי שני בשבוע, בשעות אחר הצהריים.

הפיקוח על הוראת האזרחות רואה כהכרחית את השתתפות המורים לאזרחות בהשתלמות
במחוזות, כדי שיכירו היטב את תוכני התכנית החדשה ואת דרכי הוראתה בכלל ובכיתות
מב"ר בפרט

לפרטים נוספים אפשר לפנות למדריכות המחוז בימי שני, בשעות הערב המוקדמות

להלן רשימת מדריכות לאזרחות בחטיבה העליונה

מס' הטלפון שם המדריכות המחוז
- 052‎-851799 - אתי אבו חצירא צפון
- 04‎-8767394 - שרה גוטמן
- 04‎-9820463 - דינה גפני
- 06‎-6758678 - ריקי אקרמן
- 04‎-8378839 - רחל וולך חיפה
- 09‎-7928297 - אסתי ברנד
מרכז
ו-050‎-510687
- 08‎-9723255 - נורית צרפתי
- 09‎-8610278 - שושי יצחקי
- 03‎-9326631 - נורה אטלס תל אביב
- 02‎-9931454 - ברכה איינהורן מנח"י ירושלים
- 07‎-62338781 - שוש מור דרום
- 07‎-6469022 - חיה שמעוני
- 02‎-5346167 - זהבה אנוש ארצי
- 03‎-9658858 - בלהה אלפרסון נגר

הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל תשס/2(א), כ"ג בתשרי התש"ס, 3 באוקטובר 1999