9. תכניות לימודים
9.7 מקצועות הלימוד
הדרכה וסיוע למורים ולבתי ספר בלימודי
הסביבה לחטיבה העליונה, שנת התש"ס
(תשס)9.7‎-6


להלן רשימת המדריכים לחטיבה העליונה בשנת הלימודים התש"ס:
הערות ימי
הפעילות
סוג הפעילות מס' הטלפון השם
  א'-ה' מדריכה ארצית 08‎-9469881 גילה מדאורי
  א' ו-ה' הדרכה במחוזות
צפון וחיפה
06‎-6708615 ענת
אברמוביץ
  א' הדרכה במחוז
דרום
07‎-6517686 עזרא
פימנטל
אחראי
להפעלת מרכז
האקוטופים בסחנין
ג' הדרכה במגזר
הערבי
06‎-6745247/8 חוסיין
טרבייה
  ב' ו-ד' אחראית למרכז
האקוטופים בבית ברל
09‎-7476356/7 ד"ר דפנה
גולדמן
מדריכה גם
בפרויקט גלוב
בחיפה ובצפון
ג'
אחראית למרכז
האקוטופים בטכניון
(ע) 04‎-8679291
(ב) 04‎-8246950
בטכניון: 04‎-8293796
050‎-423363
ד"ר דורית
באום
  ג' מרכז אקוטופים
בטכניון
04‎-8762255 אורית
הרשקוביץ
  ב' אחראי למרכז
האקוטופים
03‎-54640749 רמי מנליס
  א'-ה' אחראית פרויקט
גלוב בת"א
03‎-5218183 יהודית וסט
  ב' מדריכה בפרויקט
גלוב
03‎-9693016 מירי כהן
מפעילת מרכז
האקוטופים
במכללת בית
א' ו-ב' מדריכה בפרויקט
גלוב
09‎-8948464 סיגל רייכר

הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל תשס/2(א), כ"ג בתשרי התש"ס, 3 באוקטובר 1999