אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
אלימות 2.1
כינוס בנושא "מאלימות להידברות" (תשס)2.1‎-1
ביום רביעי, א' בכסלו התש"ס, 10.11.99, ייערך באוניברסיטת ת"א כינוס
שנושאו "מאלימות להידברות", בהשתתפות רעיית נשיא ארה"ב, הגב' הילרי
קלינטון, ורעיית ראש הממשלה ושר הביטחון, הגב' נאוה ברק. מטרת הכינוס
להגביר את מודעות הציבור לנושא המאבק באלימות ולהציב את הנושא על
סדר היום הציבורי. בעקבות הכינוס תופעלנה מגוון רב של תכניות להפחתת
האלימות. במסגרת היום ייערך משפט ציבורי לחברה הישראלית אשר ישודר
בטלוויזיה החינוכית, ואב בית הדין יהיה פרופ' זאב סגל. כמו כן ייערך כנס
מדעי, ולאורך כל שעות היום תפעל תערוכה של גופים שונים שתציג תכניות
פעולה להפחתת האלימות.
לקראת הכינוס מנהלי בתי הספר מתבקשים -
להגביר את הפעלת התכניות למניעת אלימות המשולבות בתכניות
ארוכות הטווח של בית הספר;
 
א. 
ליזום בתחילתו של כל יום אירוע שיגביר את מודעות התלמידים
לאחריותם האישית במניעת אלימות;
 
ב. 
ליזום החתמת תלמידים על האמנה למניעת אלימות באמצעות מועצת
התלמידים ולהביא את האמנה החתומה ביום האירוע לאוניברסיטת
ת"א.
 
ג. 


בשאלות אפשר לפנות אל -
- ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי, טל' 02‎-5604027/8/9;
- ד"ר בלהה נוי, מנהלת אגף שפ"י, טל' 02‎-5603249/50.


להלן דוגמת דף להחתמה על האמנה למניעת אלימות:הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/3, כ"ב חשוון תש"ס, 1 בנובמבר 1999