ארגון ומינהל 3.
תשלומי הורים 3.11
תשלומי הורים בהתש"ס-תיקון טעות (תשס)3.11‎-2
בחוזר "הודעות ומידע" תשס/2 פרסמנו את סעיף 3.11‎-1 העוסק בתשלומי
הורים בהתש"ס. לצערנו נפלה טעות בכותרת של תת-סעיף 2 (בעמ' 9):
במקום "תשלומי חובה" צ"ל "תשלומי רשות".הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/3, כ"ב חשוון תש"ס, 1 בנובמבר 1999