ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות החינוך 3.7
מפקד תלמידים בהתש"ס (תשס)3.7‎-3
כמדי שנה יערוך מנהל הגיוס גם השנה מפקד תלמידים הלומדים
בכיתות י"ב במגמות הטכנולוגיות.
 
1. 
מטרות המפקד  2. 
לאתר בוגרי מגמות טכנולוגיות, להסמיכם למקצוע צבאי ולמנוע
את גיוסם באמצע שנת הלימודים
 
א.   
לאתר כיתות טכנולוגיות נוספות, שאינן מוכרות על ידי צה"ל, כדי
להגדיל את הפוטנציאל המקצועי לגיוס
 
ב.   
לתכנן את הגיוס המקצועי לצה"ל בשנים הקרובות  ד.   
לעדכן את נתוניהם האיכותיים של המיועדים לשירות ביטחון,
תלמידי בית הספר, על פי המידע שנאסף.
 
ה.   
שיטת המפקד  3. 
המידע ייאסף פיזית מבתי הספר.  א.   
נציגי לשכת הגיוס יבקרו בבתי הספר עם רשימות הלומדים בהם,
שתוכנה על פי הצהרת התלמידים בלשכת הגיוס.
 
ב.   
מנהלי בתי הספר יתבקשו להכין את רשימות הלומדים בכיתות
י"ב במגמות הטכנולוגיות. רשימות אלו תושווינה עם הרשימות
שהוכנו על ידי הלשכות.
 
ג.   
נציגי לשכת הגיוס האזוריות יתאמו טלפונית עם בתי הספר את
מועד הביקור, סמוך למועדים שלהלן.
 
ד.   
לוח הזמנים המתוכנן לפעילות: י'-י"א בטבת התש"ס (19 ו-20
בדצמבר 1999).
 
4. 
מנהלי בתי הספר מתבקשים לסייע לנציגי צה"ל בביצוע מפקד
התלמידים.
 
5. 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל סגן שירלי רוגל, טל' 03‎-5695639.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/3, כ"ב חשוון תש"ס, 1 בנובמבר 1999