חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמלי 7.
מועצות תלמידים ונוער 7.14
הקמת מועצות תלמידים ונוער (תשס) 7.14‎-1

שר החינוך, מר יוסי שריד, פונה אל כל מנהלי בתי הספר העל יסודיים ואל
מנהלי מחלקות החינוך ואגפי הנוער ברשויות המקומיות ומדגיש בפניהם
שוב את חשיבות הקמת מועצות התלמידים והנוער כחלק מתהליך לחינוך
בני הנוער לאורח חיים דמוקרטי ופעיל.
מועצות אלו תשולבנה בדיונים ובהחלטות בכל הנושאים הנוגעים לבני
הנוער בבתי הספר וברשויות המקומיות.
על חברי המועצות להיבחר בבחירות דמוקרטיות, שתאפשרנה ייצוג הולם
של כל התלמידים ובני הנוער.
אחד התפקידים החשובים של נציגי המועצות הוא לגשר בין הבוחרים לבין
הגוף התומך (בית הספר, הרשות המקומית, תנועות הנוער וכו').

בשאלות אפשר לפנות אל גב' הדרה רוזנבלום, מנהלת יחידת מועצות
תלמידים ונוער במינהל החברה והנוער, טל' 02‎-5603440


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/3, כ"ב חשוון תש"ס, 1 בנובמבר 1999