עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
הנחיות להפעלת השתלמויות לעובדי הוראה 8.2‎-1
 
1 בדצמבר 1999
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


להלן הנחיות שהוצאו על ידי המינהל להכשרה ולהשתלמות עובדי הוראה
לתכנון השתלמויות לעובדי הוראה:
את ההשתלמויות יש לתכנן -
- לימי החופשה במהלך שנת הלימודים ובחופשת הקיץ;
- לשעות אחר הצהריים והערב (מהשעה 15 ואילך);
- ל"ימים חופשיים" של עובדי הוראה.
 
(א) 
עובדי הוראה לא ישתתפו בהשתלמויות בשעות עבודה שלהם - למעט
קורסים מרוכזים של בית הספר לעובדי הוראה בכירים והשתלמויות
במרכז ההשתלמות בשלומי ובבית יציב, וגם זאת לאחר קבלת אישור
ממנהל בית הספר ומהמפקח הכולל.
 
(ב) 
מומלץ כי היחידות והמפמ"רים יקבעו ויפרסמו את תכנית ימי
ההשתלמות הקבועים, ויאפשרו לעובדי ההוראה לתכנן את שיבוצם
בעבודה בהתאם.
 
(ג) 


לפרטים נוספים בנושא הפעלת השתלמויות נא לפנות למפקח על
ההשתלמויות של
עובדי הוראה במחוז או לגף השתלמות עובדי הוראה במשרדנו בירושלים.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/4(א), כ"ב כסליו תש"ס, 1 בדצמבר 1999