תרבות 10.
תרבות תורנית 10.7
חודש המורשת היהודית, התש"ס (תשס)10.7‎-1
"חודש המורשת היהודית" יתקיים בשנת הלימודים התש"ס בחודשים
שבט-אדר א'.
אירועי החודש יתחילו ב"שבת שירה", ט"ו בשבט התש"ס (22.1.2000),
ויסתיימו ביום שלישי, ל' באדר א' התש"ס.
נושאי האירועים
1. המורשת היהודית לדורותיה ולגווניה
2. סדר ט"ו בשבט - מחשבה ומעשה
3. איכות הסביבה במקורות ישראל: "לעבדה ולשמרה"
4. הנושא המרכז, "הזכות לכבוד והחובה לכבד"
5. עולם היצירה היהודית - מוזיקה, אמנות וכיו"ב.


מוסדות, ארגונים, וכן להקות זמר ותיאטרון העוסקים בתרבות יהודית לקהל
הרחב - לימודי היהדות, מוזיקה יהודית לגווניה (שירה, חזנות, פייטנות),
אמנות
יהודית (ציור, עיצוב וייצור), תיאטרון (הצגות בעלות תוכן יהודי) - המעוניינים
לפעול במסגרת "חודש המורשת היהודית" ולקיים ימי עיון, תערוכות, סיורים
על פי
המקורות, אירועים בנושאי היהדות ואירועים לקירוב לבבות בין דתיים
לחילוניים,
מתבקשים לפנות אל מנהל המחלקה לתרבות תורנית ברשות המקומית, או
אל מר שמואל
בן-חיים, מרכז "חודש המורשת היהודית" במשרדנו, האגף לתרבות תורנית,
רח' כנפי
נשרים 22, ירושלים, טל' 02‎-5601340, פקס' 02‎-5601370.
 

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/4, כ"ב כסליו תש"ס, 1 בדצמבר 1999