ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
"באג 2000" - הסברים והמלצות למערכת החינוך (תשס)3.7‎-4
כללי  1. 
עם התקרב 1.1.2000, מועד תחילת שנת 2000, ועם התגברות
החששות בציבור מפני שיבושים העלולים להיגרם במערכות
ממוחשבות ובמערכות משובצות מחשב בגין "באג 2000",
המשרד מבקש לחזור ולהדגיש נקודות שיש לבדוק בתחומי בית
הספר והקהילה. המשרד גם מבקש להסתייע במערך המנהלים,
המורים והתלמידים כדי לקדם את המסר בקרב אוכלוסיות
נוספות.
 
1.1   
מהו "באג 2000"? "באג 2000" עלול לפגוע במחשבים או
במכשירים המשלבים מחשב בפעילותם השוטפת ואשר מרכיב
התאריך משפיע על תפעולם. במחשבים אוחסנה השנה בשתי
ספרות. שנת 1998, למשל, יוצגה כשנת "98"; לשתי הספרות
הוצמדו ככלל ובאופן קבוע הספרות "19" לייצוג המאה. שנת
2000 תיוצג אפוא כ"00", ואם לא ישונה דבר, יתייחס המחשב
לכך כאל 1900. במכשירים או במחשבים שבהם מתבצע חישוב
כלשהו המערב את התאריך, כמו למשך תאריך כניסה או תאריך
פעילות תחזוקה שוטפת או חיבור ומיון תאריכים, עלול לחול
שיבוש, כי המחשב יתייחס לשנה כאל שנה לא חוקית לביצוע
פעילות ויגרום להפסקת פעילות המחשב או המכשיר.
 
1.2   
המערכות של התשתיות הלאומיות (מים, חשמל, טלפון וכד')
טופלו ונערכו לשנת 2000, אך אין להוציא מן הכלל שיבושים
בשוליים. יחד עם זאת, מערכת החינוך תמשיך לפעול כסדרה,
והלימודים יתנהלו כרגיל.
 
1.3   
פעילויות התארגנות הנדרשות למניעת "באג 2000"  2. 
תחום חצר בית הספר  2.1   
עיבוי מערך הזהירות בדרכים: לטיפול בשיבושים אפשריים
שייתכנו בפעילות הרמזורים יש לתגבר את מערך משמרות
הבטיחות.
 
-   
עיבוי מערך החירום הקיים בבית הספר: מומלץ רענון נהלים
קיימים בבית הספר.
 
-   
הכנת תכנית פעולה במקרה של כשל מערכות חיצוניות: יש
לתכנן את הפעילויות למקרה של קריסת מערכות כגון
חשמל, מים וטלפונים בעזרת מערך שעת חירום.
 
-   
היערכות לקבלת שירות אלטרנטיבי: אם לא הסתיים הטיפול
בבדיקת המערכות כמו למשל המרכזייה, ההסקה ומערכת
מיזוג האוויר, מערכת גילוי האש, המעליות, השערים
החשמליים, מכשירים המופעלים במעבדות וכו', כדאי
להיערך לקבלת שירות אלטרנטיבי במקומן, אם השירות
החיוני.
 
-   
תחום בית הספר  2.2   
וידוא קיום תוכנת מנב"ס תואמת 2000: לבירורים יש לפנות
למינהלת המנב"ס, טל' 03‎-6133108, פקס'
03‎-6133117.
 
-   
סיום בדיקת ההתאמה של מחשבים תואמי 2000: יש
להבטיח את התאמת המחשבים לשנת 2000. בתי ספר
שבתכנית המחשוב יפנו לבירורים למר סמי קפלן במינהל
המדע והטכנולוגיה, פקס' 02‎-5603870, טל'
02‎-5603810. בתי ספר שאינם נכללים בתכנית המחשוב
יפנו לספקים לבדיקת תאימות המחשבים.
 
-   
ביצוע גיבויים נוספים במערכות מנב"ס: יש לבצע גיבוי
קבצים של כל מערכות המינהל הבית ספרי הממוחשב
בשבוע האחרון של שנת 1999.
 
-   
הדפסת דוחות עזר וטפסים (תכנית לימודים, מערכת שעות
ממוחשבת, אלפונים ושיבוצים): מומלץ להדפיס תוצרים של
המערכות כדי לקדם שיבוש אפשרי במערכות המחשוב
בבית הספר או במערכות אספקת החשמל או הטלפונים.
 
-   
הקדמת ביצוע תהליכים: מומלץ להקדים ביצוע תהליכים
שתוכננו למחצית הראשונה של חודש ינואר 2000 למחצית
השנייה של חודש דצמבר 1999. (לדוגמה: גיבוי לציונים
לקראת הדפסת התעודות בט"ו בשבט התש"ס,
24.1.2000).
 
-   
בקהילה  3. 
כאמור לעיל, ממשלת ישראל דאגה להתאמת מערכות התשתית
הלאומיות לשנת 2000 (מערכות המים, החשמל, הטלפונים וכו'), והן
ערוכות לכך במידה רבה.
במסגרת זו נתבקשה קהילת החינוך לסייע בהחדרת המסר של
הצורך לבדוק את מוכנות משקי הבית והעסקים הקטנים לשנת 2000.
זאת אפשר לעשות באמצעות בדיקת קיום תאריכים במכשירים
ובמוצרים, ובמידת הצורך בפנייה למומחה.
 
 


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' נירה דובר, מנהלת חטיבת
יישומי ניהול ותקשוב בחינוך, טל' 02‎-5604058.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/4, כ"ב כסליו תש"ס, 1 בדצמבר 1999