דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
השימוש בספר "מסע במושבות הראשונות", מקראה לכיתות ג'-ד',
התשנ"ב, בהוצאת "מעלות"
(תשס)6.3‎-4
המקראה "מסע במושבות הראשונות" במקצוע הלימוד תולדות היישוב
נמצאת בתהליך של הכנסת שינויים. בתי הספר מתבקשים לא לכלול ספר
זה ברשימת ספרי הלימוד בהוצאתו הנוכחית, עד שתפורסם מהדורה
חדשה.
מורים שתלמידיהם כבר רכשו את הספר בשנת התש"ס מתבקשים לא
ללמד את הפרק "התימני הקטן".


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' ז'קלין אגם, האגף לתכניות לימודים,
טל' 02‎-5601057.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/4, כ"ב כסליו תש"ס, 1 בדצמבר 1999