תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
תחרות להכנת כרזות לקראת המשחקים האולימפיים בסידני, שנת
2000
(תשס)9.3‎-3
הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך מקיים תחרות ארצית לתלמידי
בתי הספר בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות בהכנת כרזות לקראת
המשחקים האולימפיים שיתקיימו בסידני, אוסטרליה, בשנת 2000.
הנושאים האפשריים להכנת כרזה הם:
משחקי סידני 2000 - תחילתו של מילניום חדש
 
 
סידני 2000 - האולימפיאדה הירוקה: הספורט כתורם לאיכות הסביבה
 
 
הרעיון האולימפי - הספורט כתורם לקירוב ולאחווה בין בני אדם, עמים
ותרבויות
 
 
ישראל וספורטאיה במשחקים האולימפיים.
 
 
כל כרזה חייבת לכלול טקסט קצר או סיסמה, וכן עיצוב גראפי להמחשת
המסר של הכרזה. רצוי לכלול בכרזה גם את סמלי המשחקים האולימפיים
(חמש טבעות או לפיד אולימפי) ואת הסיסמה האולימפית ("מהר יותר-גבוה
יותר-חזק יותר").
גודל הכרזה: הגובה (מלמעלה למטה) - 70 ס"מ; הרוחב (מימין לשמאל) -
50 ס"מ.
אפשר להגיש הצעה אחת בלבד. זכאים להגיש הצעות אך ורק תלמידים
הלומדים בבתי-ספר בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, כיחידים או
כקבוצות.
הפרסים לזוכים יוענקו על-ידי הוועד האולימפי בישראל, כדלקמן:
- במקום הראשון - 1,500 ש"ח
- במקום השני - 1,000 ש"ח
- במקום השלישי - 500 ש"ח.
לזוכים במקומות 12‎-4 יוענק שי - מזכרת אולימפית.
ועדת הפרסים תורכב מנציגי הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך
ומנציגי הוועד האולימפי בישראל. כל אחד מהגופים האלה רשאי להחליט על
דרך השימוש בכרזות לאחר תום התחרות, בהתאם לשיקוליו.
הכתובת למשלוח ההצעות לכרזה: המפקח המרכז על החינוך הגופני,
משרד החינוך, רח' החשמונאים 99, תל-אביב 67015.
המועד אחרון להגשת ההצעות: כ"ט בניסן התש"ס, 4 במאי 2000.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר לחינוך גופני, מר אברהם זוכמן,
טל' 03‎-5615516.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/4, כ"ב כסליו תש"ס, 1 בדצמבר 1999