דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
מינוי רכז טיולים בית ספרי (תשס)6.2‎-4
בפרק 2 של החוזר המיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך", פורסמה
ההוראה כי "בכל בית ספר ימנה המנהל את אחד המורים לרכז הטיולים
הבית ספרי". בשנת הלימודים התשנ"ט הוחל בהכשרת רכזי הטיולים
לתפקידם, ומהלך זה נמשך גם בשנת הלימודים הנוכחית ויימשך גם בעתיד.
מנהלי בתי הספר מתבקשים לנצל את הפוטנציאל הקיים ולמנות את בוגרי
הקורס לרכזי טיולים בבית ספרם. בתי ספר שטרם הכשירו רכזים ידאגו
להכשרת רכזים חדשים במהלך שנת הלימודים התשס"א.


לפרטים אפשר לפנות אל מר רוני נעמן, מנהל מינהלת הטיולים,
טל' 02‎-5603005/6.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/5, כ"ד טבת תש"ס, 2 בינואר 2000