דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
גלישה (סנפלינג) בשטחי שמורות הטבע והגנים הלאומיים (תשס)6.2‎-5
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים התירה לבצע גלישה (סנפלינג)
באתרים מוגדרים וממותקנים שבתוך שמורות הטבע. רשימה מדויקת של
האתרים אפשר לקבל בחדר מצב טיולים או במסגרת של תיאום טיולים.
אין לבצע גלישה בתוך שטח שמורות הטבע שלא במסגרת אחד מהאתרים
האלו. כמו כן, אין לבצע "גלישה זוויתית" בכל שטחי שמורות הטבע והגנים
הלאומיים, ובכלל זה באתרים שבהם הותר לבצע גלישה (סנפלינג).


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר רוני נעמן, מנהל מינהלת הטיולים,
טל' 02‎-5603005/6
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/5, כ"ד טבת תש"ס, 2 בינואר 2000