דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
התארגנות בטיחותית לקראת ביצוע טיול (תשס)6.2‎-6
לאחרונה אנו עדים לגל חוזר של התבססות על האישור הביטחוני
שניתן לטיול כעל אישור בטיחותי. אנו חוזרים ומדגישים את הכתוב על
גבי הטופס לתיאום/לאישור הטיול: "האישור הוא ביטחוני בלבד. לפני
כל ביצוע פעילות מסוג שהוא יש לבחון את אופן הביצוע על פי הוראות
חוזר המנכ"ל."

 
1. 
האישור לטייל במסלול אינו פוטר את מנהל בית הספר או את אחראי
הטיול מתכנון הטיול ומהתאמתו לגיל המטיילים וללוח הזמנים הסביר
לביצועו. "מפת סימון השבילים" בהוצאת החברה להגנת הטבע נותנת
מידע בסיסי -  
2. 
על מסלולים למשפחות, המתאימים לכל גיל;  -   
על מסלולים למטיבי לכת - כלומר מסלולים שנדרש בהם מאמץ
גופני מיוחד, ובכלל זה דרגות סיכון שאינן מתאימות לגילאים
צעירים וסוגי הלבוש וההנעלה המתאימים;
 
-   
על משך המסלול - הזמן המינימאלי לקבוצה של עד 20 איש
הנמצאת לבדה במסלול והולכת ללא כל הפרעה. מידע זה יש בו
משום חידוד תשומת הלב לזמן הכניסה למסלול והיציאה ממנו,
בהתאם למשך שעות אור היום, ואפשרות
לבחינה מחודשת ושל תכנון משך ההליכה במסלול על בסיס
הנתונים של יכולת עמידה בזמן, גודל הקבוצה המעברים
ההכרחיים במסלול והימצאות קבוצות נוספות במסלול ועוד.
 
-   


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר רוני נעמן, מנהל מינהלת הטיולים,
טל' 02‎-5603005/6.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/5, כ"ד טבת תש"ס, 2 בינואר 2000