תכניות לימודים 9.
תכניות מיוחדות 9.14
תכנית חינוך לתרבות הפנאי בבתי-הספר (תשס)9.14‎-1
בתחילת שנת 1998 החלה המזכירות הפדגוגית בפעילות ליישומה של
"תכנית חינוך לתרבות הפנאי לגן הילדים ולכיתות א'-י"ב בבתי-הספר".
התכנית לבתי-הספר הממלכתיים פורסמה על-ידי האגף לתכניות לימודים
בשנת 1995, ולבתי-הספר הממלכתיים-דתיים, במהדורה נוספת מיוחדת,
בשנת 1997. מאז משמש פרופ' הלל רסקין מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ממונה על החינוך לתרבות הפנאי במערכת החינוך, והוא פועל
מטעם המזכירות הפדגוגית.
התכנית כוללת מטרות, איסטרטגיות ודרכי פעולה, וכן מבחר תכניות לימודים
קיימות, שהן בעלות זיקה לחינוך לתרבות הפנאי בבתי-הספר. האיסטרטגיות
מתייחסות למסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ומציעות לאתר בכל
מקצועות הלימוד את הפוטנציאל הקיים להעשרת חיי הפנאי של התלמיד
ולכלול יחידות למידה מתאימות לנושאי הפנאי, וכן תכנים ספציפיים בתחום
של כל מקצוע ומקצוע לעידוד הפיתוח של פעילויות פנאי ולשילוב התכנית בכל
הפעילויות החינוכיות והחברתיות הנעשות בבית הספר.
במסגרת התכנית הוחל בהכשרת כוח-אדם בהוראה בתחום זה, כדלקמן:
קורס ליועצי פנאי בכירים, המכשיר להנהגת הנושא במערכת החינוך
הפורמאלי והבלתי פורמאלי בכל רחבי הארץ, בהיקף של 400 שעות,
בתכנית בת שנתיים, הניתנת בימים מרוכזים. בשנת התש"ס,
באוקטובר 1999, נפתח מחזור ג'. הקורס מתקיים במרכז ציפורי
לחינוך קהילתי בירושלים.
 
א. 
קורסים ליועצי פנאי חינוכיים בבתי-הספר המכשירים יועצי פנאי על-פי
המלצת תכנית הלימודים, אשר מתפקדים כמתאמים וכמרכזים של
התכנית בבתי-הספר. היקף כל קורס הוא 186 שעות בשנה אחת,
בימים מרוכזים. בהתש"ס יתקיים קורס (מחזור ב') בבית הספר
המחוזי להשתלמות עובדי הוראה בחיפה וקורס (מחזור א') במכללת
לוינסקי בתל-אביב (שנפתח בנובמבר 1999).
 
ב. 
קורס ליועצי פנאי חינוכיים לגיל הרך. קורס בהיקף של 56 שעות נפתח
בנובמבר 1999 במכללת לוינסקי.
 
ג. 
קורס בחינוך לפנאי לאנשי חינוך בחינוך ההתיישבותי המכשיר עובדי
חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי לפעולה עם בני נוער. מחזור ב', בהיקף
של 50 שעות בימים מרוכזים, יינתן במועצה האזורית מטה אשר בגליל
המערבי.
 
ד. 
השתלמות בחינוך לפנאי למנהלים של בתי-ספר קהילתיים. ניתנה
השתלמות בהתשנ"ט באזור חיפה והצפון. השתלמות נוספת, בהיקף
של 56 שעות, ניתנת בהתש"ס בבית-הספר המחוזי להשתלמות עובדי
הוראה בחיפה.
 
ה. 
הרצאות בתחום החינוך לפנאי בבית הספר לעובדי הוראה בכירים
בירושלים
. ההרצאות ניתנות למנהלים ולעובדי הוראה בכירים אחרים
לשם חשיפת הנושא לפניהם.
 
ו. 
פיתוח תכניות למכללות להכשרת כוח אדם בהוראה באמצעות מכון
מופ"ת
. הוקם צוות לפיתוח תכניות להכשרת מורים להוראת התכנית
לחינוך לתרבות הפנאי במכללות.
 
ז. 
במקביל מופעל מודל ליישום ולהפעלת התכנית לחינוך לפנאי במערכת
בתי-הספר, לשם המחשת התכנית ובניית חומר עזר בהוראה. התכנית
מופעלת במחוז מרכז. בהתשנ"ט בוצע פיילוט ברשות המקומית נס-ציונה,
והופעלה שם "תכנית יישובית כוללת" בשיתוף מנהלי בתי הספר ואנשי
הרשות המקומית העוסקים בתחומי החינוך הבלתי פורמאלי. בהתש"ס
מופעלת תכנית כזו במועצה המקומית "שוהם".


המעוניינים בפרטים נוספים לגבי התכניות המפורטות לעיל או בהרשמה
לאחת מהן
יפנו לכתובת זו: גב' קורין ספקטור, מרכזת ומתאמת התכנית לחינוך לתרבות
הפנאי בבתי-הספר, ת"ד 39024, גבעת רם, ירושלים 91390.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/5, כ"ד טבת תש"ס, 2 בינואר 2000