תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
אליפות העולם בניווט ספורטיבי לבתי-ספר באשדוד, ישראל (תשס)9.3‎-4
אליפות העולם בניווט לבתי-ספר מטעם ההתאחדות הבינלאומית של ספורט
בתי-הספר,
I.S.F., תיערך באשדוד בין התאריכים ז'-י"ג בניסן התש"ס (18‎-12 באפריל
שנת 2000). לאליפות נרשמו 13 בתי ספר ממדינות שונות: מסין, מבלגיה, מאוסטריה,
מאנגליה, מאיטליה, מפורטוגל, מישראל ועוד.
באליפות זו ייטלו חלק כ-500 תלמידים ותלמידות, מנהלים, מורים, מאמנים, ראשי
משלחות ואורחים מחו"ל. התלמידים והתלמידות, תלמידי חטיבות הביניים והחטיבות
העליונות, ישתתפו בשמונה קטגוריות של תחרות.
באליפות ישתתפו כאמור גם אלופי בתי הספר מישראל. האלופים ייקבעו בסיום האליפות
הארצית שתיערך בסוף חודש ינואר 2000.
בארגון האליפות משתפים פעולה רשות הספורט והחינוך הגופני, עיריית אשדוד,
התאחדות ספורט בתי הספר בישראל ואיגוד הניווט בישראל.


פרטים נוספים אפשר למצוא באתר האינטרנט הרשמי של האליפות:
http://www.edu-negev.gov il/nivut . אפשר גם לפנות אל המפמ"ר
לחינוך גופני, מר אברהם זוכמן, טל' 03‎-5615516.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/5, כ"ד טבת תש"ס, 2 בינואר 2000