>--

אוכלוסיות מיוחדות 1.
שירותי חינוך ורווחה 1.9
הקצאת תקנים לקציני ביקור סדיר 1.9‎-1
 
1 בפברואר 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


משרד החינוך ממונה על יישום חוק לימוד חובה שבו נקבעה חובת הביקור
הסדיר בבית הספר.
מתוקף החוק המשרד מקצה תקנים לקציני ביקור סדיר לרשויות החינוך
בכפיפות לקריטריונים. הקצאת תקן קצין ביקור סדיר והאפשרות לממשו
מותנות בקבלת אישור מקצועי המוקנה על ידי משרד החינוך. כדי שקצין
הביקור הסדיר יקבל אישור זה על רשויות החינוך (בערים, במועצות
המקומיות ובמועצות האזוריות) להבטיח פרסום מכרז לתפקיד קצין ביקור
סדיר, ועל המועמדים לעמוד בדרישות האלה:
* עליהם להיות בעלי תעודת הוראה.
* עליהם להיות בעלי הכשרה אקדמית רלוונטית, לפחות ב"א.
* עליהם להיות בעלי 3 שנות ניסיון בעבודה חינוכית.
אי עמידה בדרישות אלה לא תאפשר לשום גורם לתפקד כקצין ביקור סדיר.


בשאלות אפשר לפנות אל מר מוטי בנאו, מנהל המחלקה
לביקור סדיר ולמניעת נשירה, טל' 02‎-5603780/2.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תש"ס/6, כ"ה שבט תש"ס, 1 בפברואר 2000