>--

ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
אישור התקן של חטיבות ביניים 3.7‎-9
 
2 בינואר 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


בבית ספר שש שנתי יאושר דו"ח התקן של חטיבות הביניים באמצעות שתי
חתימות: חתימה ראשונה של מנהל חטיבת הביניים וחתימה שנייה של
מנהל בית הספר.


בשאלות אפשר לפנות אל מר ציון בן כנען, מנהל האגף לחינוך על-יסודי,
טל' 02‎-5603259.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תש"ס/6, כ"ה שבט תש"ס, 1 בפברואר 2000