הוראה זו מבוטלת
למעבר להוראה המעודכנת
תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
הדרכה בכתיבת עבודה אקולוגית (ביוטופ) 9.7‎-4
 
חדש
 
  מטרת הפרסום 
 
תשומת לב המורים והמנהלים מופנית להנחיות שפורסמו בחוזרי הפיקוח על
הוראת הביולוגיה תשנ"ט/2 ותשס/2 בנושא העבודה האקולוגית: מורה
הכיתה הוא מנחה העבודה והאחראי לה. אין לחייב תלמידים לקבל שירותי
הדרכה חיצוניים תמורת תשלום.בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לביולוגיה, הגב' ברוריה אגרסט, טל' 02‎-5603594


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תש"ס/6, כ"ה שבט תש"ס, 1 בפברואר 2000