תרבות 10.
ספרות ילדים ונוער 10.3
הודעות המדור לספרות ילדים ונוער (תשס)10.3‎-4
קטלוג מנומק של ספרי קריאה לילדים מס' 9 עומד להופיע בימים אלה.
בקטלוג המלצות על יותר מ-300 ספרים המיועדים לגילים השונים, מן
הגיל הרך ועד לבית-הספר העל-יסודי. הקטלוג מחולק לפי גילים וכן
לנושאים שונים; למשל: תרגומים, הומור, ספרות תרפויטית, חיי ילדים,
בעיות במשפחה, הגיל הבוגר וכו'.
 
1. 
"חידונים לשם מה?" - ספר הדרכה לחידונים בספרי קריאה לילדים
ולנוער, מאת יעל ישועה, יופיע בסוף חודש פברואר. מטרת הספר
לספק למורים דוגמה של חידונים שמגמתם לעודד תלמידים מכיתות ד'
ומעלה לקרוא ספרות יפה. הספר מכיל כ-30 חידונים על ספרים מאת
סופרים שונים המצויים בספריות בתי-הספר.
בהקדמה לספר מפורט התהליך המתחיל בקריאת הספרים על ידי
התלמידים ומסתיים בחידון.
 
2. 


פרטים נוספים במדור לספרות ילדים ונוער, טל' 02‎-5603801/2.הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/6, כ"ה שבט תש"ס, 1 בפברואר 2000